آیکن‌های استنادی، برای درج یک رکورد کتابخانه در مقاله و هم‌چنین برای ویرایش رکورد درج شده مقاله کاربرد دارند

 

آیکن‌های کتابنامه برای ایجاد فهرست منابع و اعمال تغییر مورد استفاده در مقاله به‌کار می‌روند

آیکن بازسازی برای به‌روزرسانی رکوردهای درج‌شده در مقاله به منظور اعمال تغییرات ایجادشده در کتابخانه استفاده می‌شود

آیکن شیوه‌نامه برای تغییر قالب استناددهی به منابع مورد استفاده در مقاله به کار می‌رود

کاربرد آیکن حذف کد برای حذف کردن کدهای مربوط به منابع است

آیکن راهنما، مربوط به معرفی «پژوهیار» و راهنمای استفاده از «پژوهیار» در واژه‌پرداز ورد است

 

 

بازگشت

فارسی