اهمیت تهیه نسخه پشتیبان بر کسی پوشیده نیست.مخصوصا در هنگامی که منابع مهمی گردآوری شده و دغدغه از دست دادن آن فکر پژوهشگر را درگیر کند.«پژوهیار» با در نظر گرفتن این نکته به فکر پژوهشگران بوده و امکان تهیه پشتیبان به دو صورت در نرم‌افزار قرار داده شده است.که روش اول به صورت کاملا خودکار صورت میگیرد و روش دوم به صورت دستی است.

 

 

بازگشت

فارسی