این قسمت به منظور اصلاح یا تغییر استناد صورت گرفته درون‌متن به‌کار می‌رود.

برای اصلاح یا تغییر استناد کافی است نشانگر موس را در محل استناد مورد نظر قرار دهید. با این کار پس‌زمینه‌ی رنگ استناد مانند شکل زیر از باقی متن متمایز می‌شود.

 

پس از انتخاب گزینه ویرایش استناد، پنجره زیر ظاهر می‌شود و در این پنجره می‌توان تغییرات دلخواه را اعمال کرد.

 

 

 

نکته : در صورتی که نشانگر موس در قسمتی غیر از استناد درون‌متن قرار گرفته باشد، با پیغام خطای زیر مواجه می‌شوید.

 

 

 

 

 

بازگشت

فارسی