برای استناد به یک رکورد جدید در محیط واژه‌پرداز مراحل زیر را انجام دهید:

نکته:

در بعضی از استانداردهای داخلی شیوه‌نامه‌های استناددهی یادآور شده است که نام نویسنده در استنادهای درون‌متن از انگلیسی به فارسی برگردانده شود، پژوهیار با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی مانند گوگل و ترجمه به صورت آنلاین این قابلیت را به نرم‌افزار افزوده است. برای فعال‌سازی این قابلیت، نکات زیر باید رعایت شود:

  • ویرایش استناد گزینه تبدیل نام نویسنده به فارسی انتخاب شود.

پیش‌نمایش رکورد را نیز می‌توان با کلیک بر روی گزینه «نمایش ویرایشگر» مشاهده کرد. پس از مشاهده پیش‌نمایش می‌توانید گزینه تأیید را کلیک کنید .

 

 

پیش نمایش کتابشناسی

پس از کلیک بر روی گزینه تأیید، استناد رکورد متناسب با شیوه‌ی انتخاب‌شده در انتهای صفحه (مانند شکل زیر) یا در درون‌متن ایجاد می‌شود.

 

استناد درج شده در انتهای صفحه «ورد»

صفحه :در این بخش دو کلید صفحه دیده می‌شود. پس از کلیک بر روی آن می‌توان گزینه‌های ذیل،قطعه و ... را دید که متناسب به نوع آیتم و منبعی که استفاده می‌نمایید به طور مثال(گاهی برای استناد در یک دایره المعارف از ذیل یا مدخل استفاده می‌شود )در صورت نیاز می‌توان درج نمود،که این تغییرات دیده می‌شود.به خاطر داشته باشید که تغییراتی که به صورت دستی در این قسمت یا یشوند و پسوند اضافه نمایید با زدن بازسازی از بین می‌رود

 

 

 

 

 

دکمه صفحه برای درج اطلاعات جزئی در «پژوهیار»

شیوه چند ارجاعی: هنگامی که در قسمتی از متن، از چند منبع استفاده شده باشد؛ و بخواهید در یک پرانتز به چند منبع استناد بدهید. در واژه‌پرداز ورد پس از اینکه نوع شیوه‌نامه خود را انتخاب کرده‌اید. قسمت درج استناد، گزینه چند منبع را انتخاب نمایید. پس در نهایت پنجره مطابق عکس بازمی‌گردد. طبق شماره 1 فولدر مورد نظر را از مجموعه کتابخانه انتخاب نموده و همانند شمار 2 منبع مورد نظر را انتخاب کرده و با فلش سبز به شماره 3 انتقال دهید؛ و در نهایت تأیید را می‌زنیم؛ و به صورت یک پرانتز با استناد درون‌متنی به وجود می‌آید.

در نهایت منابع در حالی که،با نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند.در یک پرانتز قرار می‌گیرند.

 

دکمه انتخاب ارجاع چند مرجعی در یک استناد

پیش نمایش چند ارجاعی

 

 

بازگشت

فارسی