حذف کد : از گزینه حذف کد معمولاً در پایان نوشته و به منظور صفحه‌آرایی استفاده می‌شود. هم‌چنین گزینه حذف کد امکان آوردن دو یا چند متن را که منابع مختلفی دارند (مانند فصل‌های مختلف یک کتاب) در یک فایل واحد میسر می‌سازد. در واقع این گزینه کد تولید شده در پشت استناد را از بین خواهد برد و متن استناد به متن عادی تبدیل خواهد شد. استفاده از این گزینه در مواردی که نیاز دارید فایل را در سیستمی جابه‌جا کنید و یا در آینده آن را ویرایش کنید، توصیه نمی‌شود. 

 

 

بازگشت

فارسی