تصویر admin

درون متن

‏(اکرمی‌فر، ۱۳۸۴؛ ‫انتظاريان، ۱۳۸۷؛ ‫مرادبیگی، صالحی، و دادفر، ۱۳۹۵؛ ‫یاوری‌، رجبی، و فربودی جهرمی، ۱۳۹۰)

کتابنامه

‏‫اکرمی‌فر، سیدعلی. (۱۳۸۴). مقاله: عوامل اصلی شکست صادرات نرم افزار در کشور. کتاب ماه کلیات، 94-95(8)، 6-15.

‏‫انتظاريان، ناهید. (۱۳۸۷). بررسي ميزان و عوامل مؤثر بر درك كاربران از محيط رابط پايگاه‌هاي اطلاعاتي براساس مدل نيلسن (پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی). دانشکده علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي.

‏‫مرادبیگی، سارا؛ صالحی، زینب؛ و دادفر، فاطمه. (۱۳۹۵، ۳۰ آذر). ساماندهی مبلمان و منظر شهری بر اساس نیازهای ساکنین (مطالعه موردی: بلوار دانشجو شهر ایلام) (صص 25-32). مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران.

‏‫یاوری‌، حسین‌؛ رجبی، زینب؛ و فربودی جهرمی، ملیسا. (۱۳۹۰). آشنایی با تاریخ فرهنگ ایران (ویرایش 3). تهران: توتیا.

 

 

قالب درون متن: 
نوع مرجع: