پس از نصب مجدد «پژوهیار» یا بعد از تغییر بین «پژوهیار» فایرفاکس و «پژوهیار» های دردسترس‌تان، زمانی که شما برای باز کردن «پژوهیار» سعی کنید،ممکن است پیغام خطای زیر را مشاهده کنید : این نسخه از «پژوهیار» قدیمی‌تر از نسخه گذشته بانک اطلاعاتی شما است. لطفا آخرین نسخه «پژوهیار» را با زدن دکمه « روزآمد سازی هم اکنون انجام شود» ارتقاء دهید. این پیام ناشی از تلاش برای استفاده از یک پایگاه داده «پژوهیار» از نسخه های قبلی است. با استفاده از روزآمدسازی اطلاعات کتابخانه شما حفظ می‌شود.

بازگشت

 

 

 

 

 

فارسی