جهت دریافت رمز فعال‌ساز با استفاده از این روش، شماره سریال برنامه و شماره دستگاه خود را به همراه مشخصات خویش (نام،‌ نام خانوادگی، محل سکونت و تلفن تماس)، از طریق همین دستگاه و یا دستگاهی که از طریق آن به اینترنت دسترسی داشته و امکان ارسال ایمیل دارد به پست الکترونیکی امور کاربران support@noorsoft.org ارسال نمایید. آن گاه رمز فعال ساز برنامه از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد رمز فعال ساز ارسال شده را در کادر مربوطه وارد نموده و تکمه تایید را بفشارید.

تذکر : در صورتی که از چند نرم افزار مرکز استفاده می‌کنید می‌توانید جهت فعال سازی آن‌ها شماره سریالهای آن‌ها و شماره دستگاه خود را به همراه مشخصات درخواستی، طی یک ایمیل به مرکز ارسال نمایید در ضمن، با استفاده از این روش می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را نیز در خصوص فعالیت‌ها و نرم‌افزارهای نور به پست الکترونیکی امور کاربران بفرستید

بازگشت

 

 

 

 

 

فارسی