فارسی

آرزو نجفيان

استادیار زبانشناسی دانشگاه پیام نور
پيام نگار(پست الکترونيکي): a.najafian@pnu.ac.ir,najafianpnu@yahoo.com 
 
 
سوابق تحصیلی :
کارشناسی زبان وادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز ۱۳۷۵
کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۱
دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۸
فرصت مطالعاتی ۶ ماهه دکتری دانشگاه نیوسوت ولز سیدنی استرالیا

 


عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد :  
•«بررسي ساخت هاي غير شخصي در زبان فارسي بر اساس فرضيه نامفعولي» با درجه عالي


عنوان رساله دکتري :     
«بررسی دسترسی وازگانی به کلمات مشتق در واژگان ذهنی گویشوران زبان فارسی» با درجه عالی


سوابق شغلي :
هیات علمی مدعو دانشگاه الزهرا در گروه زبان فرانسه سال ۸۴- تدریس زبانشناسی فرانسه
مؤلف و داور مقالات بنیاد دایره المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام)از سال ۱۳۸۴ تا کنون
هیات علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور واحد شهریار و هیات علمی مدعو دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب از سال ۱۳۸۹ تا کنون
هیات علمی مدعو دانشگاه تربیت مدرس سال ۹۲ گروه زبان عربی- تدریس زبانشناسی عربی


عضويت در مجامع علمي و پژوهشي :     
عضو انجمن زبانشناسی ایران
عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آموزش زبان، ادبیات انگلیسی و ترجمه دانشگاه آزاد واحد بوشهر در آذر ماه ۱۳۹۰
عضو کمیته داوران اولین همایش زبان مادری:مجالها و چالشها" برگزار شده در ۳ اسفند ۱۳۹۱ در دانشگاه پیام نور مرکز گرگان.
عضو شورای عالی کتابخانه بنیاد دایره المعارف اسلامی و کنسرسیوم محتوای ملی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳
داوري مجلات علمي :    
ارزیابی برخی مقالات مجله علمی پژوهشی فصل نامه تازه های علوم شناختی
ارزیابی برخی مقالات مجله علمی پژوهشی ادب فارسی
داور کلیه مقالات زبانشناختی بنیاد دایره المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام)


زمينه هاي مورد علاقه تحقيقاتي :   
صرف
گویش شناسی و تاریخ زبان فارسی
روانشناسي زبان
تاریخ مظالعات زبانشناختی دانشمندان مسلمان
نحو و صرف  و آواشناسی زبان فارسي
زبانشناسی و ادبیات
فرهنگ نويسي و دايره المعارف نويسي


مقالات علمي چاپ شده یا در دست چاپ در مجلات علمي و پژوهشي و ISC و سایر مجلات بین المللی (نام نويسنده يا نويسندگان، نام مجله، شماره مجله، سال، صفحات)     
•    نگاهی نشانه شناختی به واژه آیه در قرآن کریم: آرزو نجفیان، حیات عامری، صدیقه قیومی، فصلنامه علمی – پژوهشی نقد ادبی، سال سوم شماره دهم تابستان ۱۳۸۹، نمایه شده در sid و ISC
•    "بررسی تطبیقی جایگاه و کاربرد زبانهای فارسی و کردی در افراد دوزبانه در شهرستان شیروان و چرداول"، محمد رضا احمدخانی، آرزو نجفیان،محمد رضا کمری؛ فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی ، دوره ۵، شماره ۵ (پیاپی ۲۱)، بهمن و اسفند، بهمن ۱۳۹۳، صفحه ۴۳-۶۳
بازشناسیِ زبان‌شناختی و جغرافیایی گونه‌های زبان مازندرانی در حدفاصل خلیج گرگان تا مرکز مازندران با اعمال روش‌های گویش‌سنجی بر تفاوت‌های آوایی
•    آرزو نجفیان؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن؛ سیف الله ملایی پاشایی، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی، مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ ۰۹ شهریور ۹۳.
•    "بازشناسي واژه هاي مشتق در ذهن گويشوران زبان فارسي از منظر روانشناسي زبان و كاربرد آن در واژه گزيني"، مجله پژوهش های زبانی،جلد ۲، شماره ۴، زمستان ۹۲، ص ۱۸۱-۱۹۸
•    "ایرانی  زبانون اور لهجون کا اجمالی جایزه" ، آرزو نجفیان،در مجله ایرانشناسی به زبان اردو چاپ لاهور  مسلسل ۲۲ سال ۲۰۱۱
•    ویژگی های زبانی گویشهای شمال شرقی و جنوب غربی فارسی دری (سده های نخستین هجری، بر اساس اولین ترجمه های قرآن کریم)، آرزو نجفیان، مجله معارف مرکز نشر دانشگاهی، شماره 3، آذر –اسفند ۱۳۸۹ ،سال۲۴، پیاپی ۷۲
•    “ دسته بندي ساخت هاي غير شخصي در زبان فارسي” آرزو نجفيان- محمد مهدي واحدي لنگرودي ،رشد آموزش زبان و ادب فارسي، سال هفدهم ، شماره ۶۷، ۱۳۸۲.

•    “واژه‏بست در گويش لري دره‏شهر” بلقیس روشن، آرزو نجفيان و اسماء نورعلیوند ،نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مشهد ، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۱.
•    The Survey of Gender Differences in Lexical Access of Semantic Categories,South Asian Language review,Vol 20. journalsalr.com/volume-20.2012
.


مقالات دایره المعارفی (نام نويسنده يا نويسندگان، نام دایره المعارف، شماره جلد، سال)     
•    "جنت،واژگان"،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام،جلد ۱۱، ۱۳۸۷.
•    "حرف چ" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام،جلد ۱۱، ۱۳۸۷.
•    "حبشه زبانها"،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۲، ۱۳۸۸.
•    "حرف ح" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۲، ۱۳۸۸
•    "حرف خ" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۴، ۱۳۸۹
•    "واژه شناسی خانه" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۵،۱۳۹۰ 
•    " واژه شناسی خدا" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۵،۱۳۹۰
•    "حرف د" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۶،  ۱۳۹۰
•    "دستور" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۷، ۱۳۹۱
•    "دستور زبان ترکی" ،رحیم رئیس نیا و آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۷، ۱۳۹۱
•    "حرف ذ" ،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۸، ۱۳۹۲
•    "حرف ر"، آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، جلد۱۹، ۱۳۹۳
•    "گویش دوانی"،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، در دست چاپ.
•    "گویش سنگسری"،،آرزو نجفیان،دانشنامه جهان اسلام، در دست چاپ.


فهرست مقالات ارائه شده در همایش های علمي   
•    Najafian,A& Assi, M (2005)A Survey of the Lexical Access in Persian Mental Lexicon, 3rd international conference of cognitive science,Tehran 3-5 March 2009.

•    Najafian, A & Vahedi,M (2005). "An Analysis of Impersonal Constructions in Persian: an Unaccusative Hypothesis Approach". Presented at First Conference on Aspects of Iranian Linguistics, June 17-19 at Max Plank Institute for Evolutionary anthropology in Leipzig, Germany .
•    ارائه مقاله“نگاهي به افعال مضاعف در زبان عربي بر اساس نظريه واژه شناسي نوائي”  در “ نخستين همايش زبانشناسي و آموزش زبان در ايران” برگزار شده در۲۷ آذر سال ۱۳۸۲ در دانشگاه تربيت مدرس. کار مشترک، ملک پیرزاد نیا، آرزو نجفیان، چاپ شده در "گرايشهاي نوين در زبانشناسي و آموزش زبان ( جلد اول )"،  نشر مشترک سازمان سمت و دانشگاه تربيت مدرس،۱۳۸۴

•    ارائه مقاله“بررسي ساخت هاي غيز شخصي قالبي در مفايسه با افعال مركب”  در “ نخستين همايش زبانشناسي و آموزش زبان در ايران” برگزار شده در۲۷ آذر سال ۱۳۸۲ در   دانشگاه تربيت مدرس .
•    ارائه  مقاله“نگاهي به ساخت هاي غير شخصي در زبان فارسي و گويش گيلكي ”  در “نخستين هم انديشي دستورزبان فارسي ” برگزار شده در ۲۸و۲۹ بهمن ماه  سال ۱۳۸۲ در فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
•    ارائه  مقاله“هنجارگريزي ونوآوري در اشعار اخوان ثالث و مقايسه آن با اشعارشاملو”دردومين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي ” برگزار شده در ۲۰و۲۱ اسفندسال ۱۳۸۲  در دانشگاه تربيت مدرس . کار مشترک : آرزو نجفیان و زهرا مظفری دهشیری، چاپ شده در :"سریر سخن: مجموعه مقالات دومین همایش‌ پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی"،  نشر مشترک دانشگاه تربيت مدرس و دانش پژوهان آینده ساز، ۱۳۸۴
•    ارائه مقاله " بررسی نظام  آوایی گویش کردی حریری با نگاهی درزمانی" در "نخستین همایش بین المللی زبانها و گویش های ایرانی:گذشته و حال"برگزار شده در ۱۸ و ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.
•    ارائه مقاله "ترجمه ها و تفسیرهای کهن قرآن کریم نگاهدار میراث زبان فارسی " در "اولین همایش زبان مادری:مجالها و چالشها" برگزار شده در ۳ اسفند ۱۳۹۱ در دانشگاه پیام نور مرکز گرگان.
•    ارائه مقاله "پردازش واژه های پیچیده در ذهن سخنگویان زبان فارسی"  در "ششمین مدرسه تابستانی انجمن زبانشناسی ایران" ، برگزار شده در ۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.فهرست کتاب های چاپ شده يا در دست چاپ   
•    زبان ها و گویش های خراسان، نشر کتاب مرجع، تهران،۱۳۹۱
•    خط و نظام های نوشتاری در جهان اسلام، نشر کتاب مرجع، تهران،۱۳۹۱.(کار مشترک)
•    دستور و دستور نویسی در جهان اسلام، نشر کتاب مرجع، تهران، زیر چاپ.(کار مشترک)


راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی    
•    " بررسی رابطه ی بین شخصیت و مهارت نوشتاری فارسی "،  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی اسماعیل حسین هاشمی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۰
•    "مطالعه صرفی گویش سبزواری"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی قلعه نویی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۲.
•    "تحلیل ساختمان صرفی کلمات مرکب  فارسی درکتاب های درسی مدارس ابتدایی با رویکرد صرف طبیعی" پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی سیده عفت امری، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۲.  
•    "گویش‌سنجی رایانشیِ دامنۀ شمالی البرز مرکزی بر پایه الگوریتم لِوِنشتِین: تدوین یک اطلس زبان‌شناختی" رساله دکتری رشته زبانشناسی ، سیف الله ملایی، دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی، دفاع نشده.
•    "مطالعه ي ساختواژی، نحوی و معنایی افعال پیچیده کردی کرمانجی" پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی ایرج مهربخش، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع نشده.
•    "تحلیل انتقادی گفتمان  مناظره های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری: رویکرد نورمن فرکلاف" پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی پروین کالی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع نشده.


مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی     
•    بررسی ويژگي هاي آوايي ، صرفي و نحوي گويش نُجي بلده اي ، پایان نامه کارشناسی ارشد مجید نصیری به راهنمایی دكتر علي اكبر خميجاني فراهاني، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۰
•    بررسی ویژگی های واژ-واجی و واژ- نحوی واژه بست ها در گویش لری دره شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  اسماء نورعلی وند به راهنمایی دكتر بلقیس روشن، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۰
•    بررسی جایگاه و کاربرد زبانهای فارسی و کردی در شهرستان شیروان چرداول ، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی محمد رضا کمری  به راهنمایی دكتر محمد رضا احمد خانی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۰
•    بررسي استعاره زن در متون نوشتاری فارسی ،  پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  افسانه دفتری نژاد  به راهنمایی دكتر محمدرضا احمدخانی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده شهریور۱۳۹۲.
•    بررسي عنصر رنگ و كاربرد استعاري آن در آيات قرآن كريم،  پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  ملیحه قادری گرگانی  به راهنمایی دكتر بلقیس روشن، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۲.
•    مقایسه کاربرد رنگ واژه ها در هفت پیکر نظامی گنجوی و بخش اساطیری شاهنامه،  پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  لیلا ژاله خاکی به راهنمایی دكتر بلقیس روشن، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع نشده.
•    بررسي تطبيقي استعاره‌هاي شناختي اشعار تركي و فارسي شهريار، پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  حوریه شقاقی زاده ارزنق   به راهنمایی دكتر محمدرضا احمدخانی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده۱۳۹۲.
•    بررسي فرایندهای آوایی و واجی گویش آران و بیدگل، پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  صدیقه تقوایی یزدلی   به راهنمایی دكتر محمدرضا احمدخانی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع نشده.
•    بررسي توصیفی فعل در گویش بادرودی، پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  سامیه گلیان    به راهنمایی دكتر مریم السادات غیاثیان، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده۱۳۹۲.
•    توصیف گویش بهدینان یزدی، پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  مینا دهقان منشادی   به راهنمایی دكتر محمدرضا احمدخانی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع شده ۱۳۹۲.
•    بومی سازی واجی و صرفی قرضی در زبان فارسی، پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی فهیمه کمالی پور   به راهنمایی دكتر محمدرضا احمدخانی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، دفاع نشده.
دروس تدریس شده
زبانشناسی عمومی دانشگاه الزهرا
زبانشناسی فرانسه دانشگاه الزهرا
زبانشناسی ۱ و ۲، آواشناسی،بررسی مقابله ای، ساخت زبان فارسی، دانشگاه پیام نور شهریار مقطع کارشناسی
تطور زبان فارسی، آواشناسی، ساخت زبان فارسی،ساختواژه،روانشناسی زبان، مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلامی درباره زبان، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب مقطع کارشناسی ارشد
صرف و سمینار زبانشناسی، مقطع دکتری، دانشگاه پیام نور پردیس دکتری.
زبانشناسی عربی، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.تولید محتوای الکترونیکی
تهیه محتوای الکترونیکی برای درس آواشناسی کارشناسی ارشد زبانشناسی
تهیه محتوای الکترونیکی برای درس تاریخ زبانشناسی کارشناسی ارشد زبانشناسی
تهیه محتوای الکترونیکی برای درس مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلامی درباره زبان کارشناسی ارشد زبانشناسیطرح های تحقیقاتی
مجری طرح پژوهشی " بررسی ویژگی¬های نظام واجی و واژگانی گویش شمال شرقی فارسی دری در قرن پنجم بر اساس متن کهن¬ترین قرآن مترجَم تاریخ¬دار " ، دانشگاه پیام نور، در دست اجرا
همكار طرح پژوهشي “ وضعيت خواندن و نارساخواني كودكان دو زبانه و يك زبانه ” با دانشگاه تهران وسازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش ، تابستان ۱۳۸۱.
همكاري با جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در طرح تحقيقاتي    “ بررسي خشونت گرائي تماشاگران فوتبال ”   و ترجمه كتاب “  Media coverage of football hooliganism ” در ارتباط با طرح مذكور .
همكار طرح “ بررسي و مقايسه مشكلات دانش آموزان دو زبانه ترك و عرب زبان” ( مجري طرح سركارخانم عصاره ) ، سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش ، سال ۱۳۸۰.
مجری طرح « بررسی آثار مترتب بر افزايش دريافتی اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ناشی از برقراری فوق العاده ويژه و تبيين راهکارهای ممکن برای رفع مشکلات احتمالی » ؛ دفتر مطالعات و برنامه ريزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ؛ ۱۳۸۳
مجری طرح بررسی   افزايش حقوق  هيأت علمی  ؛ دفتر مطالعات و برنامه ريزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ؛ ۱۳۸۴
مجری طرح  تاریخ شفاهی آموزش عالی در ایران،؛ دفتر مطالعات و برنامه ريزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری؛ ۱۳۸۴


تسلط به زبانهای خارجی
•    فرانسه(عالی)
•    انگلیسی (عالی)
•    عربی (خوب)
•    ترکی(متوسط)
•    اردو  (کم)

 

عکس: 
استان: 
تهران