فارسی
ایوب رنجبر
 
تلفن همراه : ۹۱۷۶۸۱۴۸۲۴    
پست الکترونيکي : Ayoubranjbar69@gmail.com 
 
تحصيلات دانشگاهي: 
کارشناسي کتابداري و اطلاع رساني پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با معدل77/17 ( 1392).
کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی -گرایش مدیریت اطلاعات در دانشگاه شیراز.
 
دوره های آموزشی گذارنده شده:
کارگاه آموزشی تحت عنوان "مجموعه سازی در محیط های جدید" توسط انجمن علمی- دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به مدت 8 ساعت، اسفند 1390.
کارگاه آموزشی endnote توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، به مدت 4 ساعت، دی ماه 1390.
کارگاه آموزشی excel 2010 ، توسط انجمن علمی بیوسیتم دانشگاه شیراز، به مدت 6 ساعت، آذرماه 1393.
کارگاه آموزشی " هستی شناسی"، برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز، به مدت 3 ساعت، اردیبهشت ماه 1394.
کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای سرقت علمی"، برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز، به مدت 4 ساعت، اردیبهشت ماه 1394.
 
سوابق تدریس(کارگاههای آموزشی): 
کارگاه آموزشی" آموزش کار با پاورپوینت: ازساده تا پیشرفته" ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، آبان 1391.
کارگاه آموزشی "فیشینگ: سرقت اطلاعات در فضای مجازی"، ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز، دی ماه 1393.
کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار مدیریت اطلاعات endnote "، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، فروردین 1394.
کارگاه آموزشی پژوهیار(نخستین نرم افزار فارسی زبان در حوزه مجموعه سازی، سازماندهی و استناددهی)، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز،2 اردیبهشت 1394.
کارگاه آموزشی پژوهیار(نخستین نرم افزار فارسی زبان در حوزه مجموعه سازی، سازماندهی و استناددهی)، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، 21 اردیبهشت 1394.
 
سوابق پژوهشي: 
 
مقالات
ایوب رنجبر، عبدالرسول خسروی. "بررسی رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ورودی های 1388-90". (ارائه شده در اولین همایش ملی کتابخانه و مردم در کرمان- مهرماه 92).
عضويت در انجمنهاي علمی و حرفه اي
عضو انجمن علمی- دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بوشهر، از سال 1389-1392.
سردبیر فصلنامه تخصصی- دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از سال 1390-1391. 
عضو انجمن علمی- دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، از سال آبان ماه 1393 تا کنون.
افتخارات علمی 
کسب رتبه 3 (کشوری) در آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، سال 1393.
عکس: 
استان: 
فارس