فارسی

حمید جعفری

شماره تماس: ۰۹۱۸۶۰۲۵۸۹۴

پست الکترونیک: hjsarv@gmail.com

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ۱۳۹۲

کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه اراک ۱۳۷۴

سوابق تدریس :

تدریس در دبیرستان ها و مراکز پیش‌دانشگاهی اراک و کمیجان ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹.

تدریس نرم افزارهای آموزشی و مرتبط با هوشمندسازی مدارس در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان و گروه های آموزشی اراک و یزد (مرتبط با مدیریت شبکه رایانه های کارگاه و همچنین آموزش مجازی آزمایش های فیزیک ).

تدریس نرم افزار سازماندهی و استناددهی منابع «پژوهیار».

تدریس نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی و تعاملی «آتوپلی».

تدریس «اکسل».

سوابق اجرایی :

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اراک ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱.

سرپرست شبانه روزی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر مرکزی (اراک) ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳.

کارشناس امور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر مرکزی (اراک) ۱۳۹۳.

سرگروه آموزشی فیزیک اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اراک ۱۳۸۷.

مسئول انجمن معلمان فیزیک استان مرکزی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸.

مسئول امور مالی انجمن معلمان فیزیک استان مرکزی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶.

دبیر و داور تکنولوژی آموزشی جشنواره روشهای نوین و فعال تدریس دوره متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اراک ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱.

دبیر مسابقات آزمایشگاهی و کارگاهی رایانه دوره متوسطه اداره آموزش و پروش ناحیه ۲ اراک ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱.

سوابق تحقیقاتی :

جعفری، حمید؛ سبحانی، عبدالرضا و نوروزی، داریوش. (۱۳۹۲).الزامات توانمندسازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی جهت تدریس در مدارس هوشمند، پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

جعفری، حمید؛ سبحانی، عبدالرضا و نوروزی، داریوش. (۱۳۹۲). صلاحیت‌های مطلوب دانشجو معلمان جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس، چاپ در کتاب مجموعه مقالات و ارائه به صورت پوستر در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ۶ تیر ۱۳۹۳.

عکس: 
استان: 
مرکزی