فارسی

سید مهدی دزفولیان

شماره تماس: ۹۳۳۳۴۶۰۶۹۲

پست الکترونیک: mahdezfouli@gmail.com

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد

«تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد مشتري مداري از دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتري (CRM) و تعالیم اسلامی با تأکید بر فقه جعفري»

 

فعالیت‌های فرهنگی- هنري تربیتی اجتماعی

دبیر گروه علمی - فرهنگی امام جعفر صادق (ع) وابسته به هیئت رزمندگان ثارالله همدان

عضو انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوري (مجله علمی-پژوهشی) -شعبه همدان

 عضو هیئت‌علمی افتخاري مؤسسه سفیران فرهنگی مبین وابسته به پارك علم و فناوري خلیج‌فارس

 

فعالیت‌های آموزشی

تدریس دروس مدیریت در دانشگاه‌های پیام نور استان همدان

راهنمایی و مشاوره چندین پروژه کارشناسی در رشته‌های مدیریت دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نور

تدریس دروس امور اداري و سرپرستی و مدیریت در دانشگاه علمی کاربردي همدان

راهنمایی و مشاوره چندین دانشجوي کارآموزي دانشگاه علمی-کاربردي

 

فعالیت‌های علمی- پژوهشی- فناوری

۱) تدوین کتاب (به شیوه گردآوري- حاصل از دستاوردهاي پژوهشی):

تدوین و گردآوري کتاب «مبانی اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سازمانی»

تدوین و گردآوري کتاب «مبانی و اصول بازاریابی در بازارهاي اسلامی»

۲) ارزیابی، داوري و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی، فناوري و نوآوری:

 داوري ۹ مقاله در همایش بین‌المللی علوم مدیریت در سال ۱۳۹۳

 

موقعیت‌های شغلی و حرفه‌ای

۱) سابقه موقعیت‌ها و پست‌های اجرایی (مرتبط با آموزش و تحقیقات):

کارشناس دفتر هیئت ممیزه دانشگاه‌های منطقه غرب کشور در دانشگاه بوعلی سینا

کارشناس دفتر هیئت مرکزي جذب اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا

 کارشناس کمیته اعطاء ترفیعات سالیانه و تشویقی اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی سینا

۲) سابقه فعالیت و پستهای اجرایی (فرا سازمانی):

مسئول دبیرخانه چهل و سومین نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۱

همکار دبیرخانه همایش «ملی بررسی پیوندهاي فرهنگی و ادبی ایران و هند» در سال ۱۳۹۲

مدیر ستاد اجرائی برگزاري مراسم بزرگداشت هفته آموزش و مقام معلم سال ۹۳

مدیر ستاد اجرائی برگزاري مراسم بزرگداشت هفته آموزش و مقام معلم سال ۹۴

 

شرکت در دوره‌های مختلف عمومی

گواهینامه مهارت رایانه مرکز فنی و حرفه‌ای کشوري

دوره پیشرفته اپراتوري رایانه مرکز فنی و حرفه‌ای کشوري

دوره ICDL مرکز فنی و حرفه‌ای کشوري

گواهینامه امدادگري دوره کمک‌های امداد و نجات سازمان امداد و نجات استان همدان

 

شرکت در دوره‌های مختلف تخصصی (آموزشی، پژوهشی و اجرایی)

گواهینامه تخصصی مدیریت زمان مرکز آموزش‌های کاربردي پارس ام بی ای

گواهینامه تخصصی مدیریت فن‌های تصمیم‌گیری مرکز آموزش‌های کاربردي پارس ام بی ای

گواهینامه تخصصی مدیریت بازاریابی پارتیزانی مرکز آموزش‌های کاربردي پارس ام بی ای

 گواهینامه تخصصی مدیریت مبانی بازار سرمایه مرکز آموزش‌های کاربردي پارس ام بی ای

گواهینامه تخصصی مدیریت خلاقیت در تجارت مرکز آموزش‌های کاربردي پارس ام بی ای

عکس: 
استان: 
همدان