فارسی

لیلا خلج

پست الکترونیک: leilakhalaj@gmail.com


فارغ التحصیل سطح سه حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم 

مدرس دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

معاون پژوهشی حوزه مشکات اندیشه

استاد راهنما حوزه حضرت عبدالعظیم

عکس: 
استان: 
تهران