فارسی

لیلا نعمتی انارکی

پست الکترونیک: Lnemati@yahoo.com

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل کل: 18
عنوان رساله: ارائه الگوي پيشنهادي اشتراک دانش ميان اعضای هيات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشي کشوردر رشته پزشکي
کارشناسی ارشد: علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، معدل کل: 18/19
عنوان پایان نامه: مقايسه آموزشهاي حضوري دانشجويان کارشناسي کتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي دولتي شهر تهران با آموزشهاي غير حضوري دانشجويان کارشناسي کتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي پيام نور مراکز استانهاي ايران
کارشناسی: کتابداری در شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت، معدل کل: 44/18
دیپلم: علوم تجربی، دبیرستان خواجه عبدالله انصاری، معدل کل: 29/19
 
سوابق کاری
همکاری پاره وقت با کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران (1383)
فهرست نویس تخصصی کتب پزشکی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، بخش مدیریت پردازش (1384-1385)
فهرست نویس کتابخانه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1385-1387)
کارشناس مرجع پایگاه‌های تخصصی پزشکی کتابخانه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1387-1389)
مسئول وب سایت کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1390)
مسئول واحد علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1390-1392)
همکاری پژوهشی با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 1392
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده مدیریت، 1393
 
سوابق تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی ، واحد فناوری اطلاعات (1387- 1388)
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، واحد سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی ( 1388- 1389)
دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحدهای آیین نگارش علمی و مرجع تخصصی (1391)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، واحدهای مبانی اطلاع رسانی و زبان تخصصی 2و 3 (1392)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، واحد روش تحقیق (1393)
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، واحدهای مبانی کتابداری و سیستم‌های اطلاع رسانی (1392)
دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کاربرد کامپیوتر در پرستاری، 1393
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، واحد اصطلاح شناسی علوم پایه 1-2 (1393)
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، واحد کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی (1393)
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، واحد واژه پردازی (1393)
 
کارگاه‌های برگزار شده به عنوان مدرس
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی (کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی )
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی‌های کم تهاجمی (کارگاه آموزشی جستجوهای تخصصی در پایگاه‌های تخصصی پزشکی)
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت، جستجوی تخصصی متون علمی و مدیریت اطلاعات علمی در نرم افزار(EndNote)
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مدیریت اطلاعات علمی در نرم افزار(EndNote)
 
عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
عضو انجمن کتابداری ایران، 1385 تاکنون
عضو انجمن کتابداری پزشکی ایران، 1387 تاکنون
عضو فعال مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1385 تاکنون
عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، 1387 تاکنون
عضو انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی،  1390 تاکنون
عضو انجمن (نخبگان جامعه، محققان و نوآوران)، 1390 تاکنون
عضو شبکه زنان دانشمند جهان اسلام،
عضو فعال Emerald Literati Network، 1391 تاکنون
 
مجری و همکار اصلی در طرح‌های پژوهشی
امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1386-1387
بررسی  مقایسه ای دیدگاه مدیران کتابخانه های بیمارستانهای آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران نسبت به جایگاه و استفاده  از فن آوری اطلاعات در کتابخانه ها ی مرتبط در  سال 1388
ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت مستقر در شهر تهران در سال 1392
امکان سنجی ایجاد شبکه ترجمان دانش میان محققین دانشگاه علوم پزشکی ایران، در حال انجام
میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور توسعه شبکه دیجیتال سلامت ، در حال انجام 
 
رتبه‌ها و افتخارات
رتبه اول در کلیه مقاطع تحصیلی از ابتدا تا دیپلم
دانش آموخته ممتاز در مقطع کارشناسی 
کسب رتبه 6 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
کسب رتبه 12 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانش آموخته ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 
نفر دوم امتحان جامع دکتری تخصصی
دانش آموخته برتر در مقطع دکتری تخصصی 
تقدیر به پاس مشارکت فعال در راه‌اندازی و طراحی وب سایت تخصصی کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تقدیر به پاس مشارکت فعال در مجموعه‌سازی و فراهم آوری کتب پزشکی از نمایشگاه‌های بین المللی
تقدیر به پاس پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 
مقالات ترجمه شده ایفلا 
Linking theory and practice in LIS education in Latin America and the Caribbean (2012)
The Global Health Library - Opportunities for mobility (2010)
Using Web 2.0, Open Source Technology and Social Networking Services to Facilitate Collaboration and Access to Genealogy and Local History Information (2009)
 
داوری نشریات 
نشريه‌ علمي الكترونيكي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران
مجله اطلاع رسانی نوین پزشکی
فصلنامه دانش شناسی 
نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی
The Electronic Library
Information Technology and People
Journal of Education Research and Reviews
 
انتشارات( نشریه های علمی- پژوهشی)
مقايسه ميزان استفاده اساتيد کتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي دولتي و پيام نور از فناوريهاي اطلاعاتي ازدیدگاه دانشجویان، شماره1، 54 پاییز ، 1387 ، نشریه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی( پیام کتابخانه سابق) ص. 69
ژئوپلتیک و ژئواکونومیک اطلاعات: بررسی ارتباط متقابل، شماره 24، تابستان 1388 نشریه  علمی پژوهشی اطلاع شناسی ، ص. 159
آموزشهاي حضوري وغيرحضوري دانشجويان کتابداري واطلاع رساني در ايران: مطالعه تطبیقی، دوره 21، شماره 4، پیاپی (84)، زمستان 89، نشریه علمی پژوهشی فصلنامه کتاب، (ISC)
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اقتصادی نوین در کشورهای شمال و جنوب، دوره1، شماره 1، 1390، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه اطلاعاتی
مقایسه میزان آشنایی و استفاده دانشجویان پزشکی از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران، سال4، شماره 13، 1390، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش شناسی( علوم نشریه علمی پژوهشی دانش شناسی و علوم اطلاع رسانی کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)
ديدگاه مديران کتابخانه¬هاي بيمارستانهاي آموزشي نسبت به جايگاه فناوري اطلاعات در این کتابخانه¬ها: یک مطالعه تطبیقی، سال 6، شماره 19، 1392، نشریه علمی پژوهشی دانش شناسی و علوم اطلاع رسانی کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات 
عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، دوره 10، شماره 5، آذر و دی، 1392، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت (ISC) 
ارائه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش درون سازمانی میان اعضای هیأت علمی بر مبنای عوامل فردی، سازمانی و فنی، شماره 54 زمستان 1392، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت (ISC)
اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی رشته پزشکی با تأکید بر عامل فرهنگ سازمانی ، زمستان ، نشریه علمی-پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 1393
روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش، نشریه علمی-پژوهشی فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 1393
 
انتشارات (نشریه های علمی-ترویجی و متفرقه)
انفورماتیک پزشکی و بیوانفورماتیک: منابع، شاخصها و ویژگیهای کتابخانه دیجیتالی، شماره 12، مهر 1387، ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی 
مقایسه آموزشهای حضوری و غیر حضوری، سال 14، شماره1، پیاپی(51)، بهار1387، فصلنامه میراث شهاب
مدیریت میراث مکتوب، موجود در وب سایت حافظه جهانی
 
 
انتشارات (مقالات نمایه شده در Scopus –ISI )
Knowledge Management Process in Digital Age: Proposing a Model for Implementing E-Learning Through Digital Libraries- IEEE Xplore Digital Library (2011)- (Indexed in Scopus)
Information Technology as a Medium of Inter-organizational Knowledge Sharing October (2012) - Libray  philosophy and Practice (Indexed in Scopus)
Investigating the Awareness and Ability of Medical Students in Using Electronic Resources of the (IDL) portal of Iran: A Comparative Study - Vol. 31, Issue 1,( 2013),  pp.70-83- The Electronic Library (ISI)
The status of information technology in Iranian hospital libraries: A comparative study of managers' attitude- Vol 47, Issue 3, (2013), pp. 220-238- Program: electronic library and information systems (ISI)
Success Factors of Inter-organizational Knowledge Sharing: A Proposed Framework Vol. 32, Issue 2, (2014) The Electronic Library (ISI)
The Effect of Organizational Proximity on Knowledge Sharing, The Electronic Library (ISI) In press
Scholarly Communication through Institutional Repositories: Proposing a practical model, Annals of Library and Information Science, (Indexed in Scopus) In press
 
کتب تألیفی (فصلی از کتاب)
 
Developing Sustainable Digital Libraries: Socioeconomic Perspectives Contents, Bridging the Digital Divide in Developing Countries: A Review, IGI Global (USA), 2010
مدیریت اسناد الکترونیکی 
مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی آرشیو ی(آرشیو برای همه) رقومی سازی آرشیو ها: ضرورتها و چالشها سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 1389
Emerging Pedagogies in the Networked Knowledge Society: Practices Integrating Social Media and Globalization, Knowledge Sharing for Improving the Effectiveness of University–Industry Collaborations, IGI Global (USA), 2014
Artificial Intelligence Applications in Distance Education, IGI Global (USA), 2014
Effective Project Management through the Integration of Knowledge and Innovation, 2015
 
 
مقالات ارائه شده در همایش ها، کنفرانس های ( ملی )
مقایسه آموزشهای حضوری و غیر حضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در ایران- سخنرانی- (4-5 دی) 1387
رقومی سازی آرشیوها: ضرورتها و چالشها- سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات- 16- 17 اردیبهشت  1388 
نقش کتابداران و متخصصان اطلاعاتی در آموزش الکترونیکی2- پوستر 27-29 اسفندماه 1388
کاربرد وب 2 و شبکه های اجتماعی در آموزش الکترونيکي- سخنرانی 7-8اسفند ماه 1388
کاربرد وب 2 و شبکه های اجتماعی در آموزش الکترونيکي علوم پزشکی، پوستر 5-7 اسفند ماه 1388
کاربرد فناوري وب 2 در مديريت بحران سلامت، پوستر 5-7 اسفند ماه 1388
نقش وب 2 در توسعه سواد اطلاعاتی، سخنرانی 25 فروردین ماه 1389
آموزش آرشیویستها در عصر فناوری اطلاعات، چاپ در مجموعه مقالات 15-16 اردیبهشت ماه 1389
مدیریت ایمنی در طراحي ساختمان آرشیو، سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات، 15-16 اردیبهشت ماه  1389
استفاده ازخرد جمعی در آرشیوهای دیجیتالی، چاپ در مجموعه مقالات، 15-16 اردیبهشت ماه 1389
حق مولف در آرشیوهای دیجیتالی: دغدغه جوامع علمی در عصر دیجیتال، پذیرش چکیده، 15-16 اردیبهشت 1389
کاربرد مدیریت ریسک در حفاظت منابع دیجیتالی، سخنرانی خرداد ماه 89
مدیریت محتوا و حق مالکیت معنوی در کتابخانه های دیجیتال، چاپ در مجموعه مقالات، خرداد ماه89
Providing a model for Global Knowledge Networking (GKN) with utilizing of digital libraries and Artificial Intelligence, Poster, 19-20 Bahman, 1389
دولت الکترونیک و مدیریت اسناد الکترونیکی، سخنرانی  21 خرداد 1390
بررسی روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش: با نگاهی به مفاهیم ترجمان دانش در مدیریت دانش، اردیبهشت 1393
 
مقالات ارائه شده در همایش ها، کنفرانس های (بین المللی )
Bridging the Digital Divide: Challenges in Developing Countries, Presentation and printed in article chapter, 26-28 November 2008, India
The Role of Digital Libraries (DLs) in Diminishing the Digital Divide Through Equality of Access to Information, Presentation, 10-12 Feb, Japon
Knowledge Sharing for Improving the Effectiveness of University–Industry Collaboration, Poster, Sep. 2011, Collnet, Turkey
The role of Information and Communication Technologies (ICTs) in Public participation and science policy, Poster,  Sep. 2011, Collnet, Turkey
Knowledge Management Process in Digital Age: PROPOSING a MODEL for IMPLEMENTING E-LEARNING through DIGITAL LIBRARIES, Presentation, 2011, Baku
Comparison between participative and non-participative education of library science and informatics university students in Iran, Poster, May 22 - 25, 2012, Ireland
National Content Consortium (NCC): A Practical Experience for Resource Sharing in Iran, Abstract acceptance, 2012, IFLA
Comparison of Lecture and combined Teaching  Methods on Satisfaction of Medical students in Information Systems Course, QQML, Istanbul, 2014
The Effect of Geographical Proximity on Organizational Knowledge Sharing, Collnet, Germany, 2014
The Mutual Role of Scientometrics and Foresight, Collnet, Germany, 2014
Health Literacy and the Role of Clinical Librarians in Health Promoting Behaviors through Health Knowledge Networking, IFLA, France, 2014
Libraries of participative and non-participative education from the viewpoint of library students in Iran: a comparative study, QQML, France, 2015
Use of Online Resources by Surveying Information Seeking Behavior of Medical Faculty Members, QQML, France, 2015
 
 
شرکت در هم اندیشی ها، بازآموزی ها و همایش ها
آرشیو،کتابخانه وموزه: وجوه اشتراک و افتراق، 19- 20 اردیبهشت- دانشگاه الزهراء، 1386
چالش های علم اطلاعات، 9-10 خرداد- دانشگاه اصفهان، 1386
خدمات مرجع و اطلاع رسانی، 14-15 آذر- انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران(ادکا)، 1386
اطلاع رسانی پزشکی و جامعه پزشکی، 21-23 آذر- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1386
اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی، 24 آبان- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1386
کتابخانه های عمومی کشور،تنگناها،توانمندیها و راهکارها، 25-26اردیبهشت- انجمن دانشجویی دانشگاه الزهراء، 1387
کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، 28-29 بهمن ماه- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1388
استانداردها و پروتکل ها: بسترپیاده سازی شبکه های اطلاعاتی، 1 اسفند- شرکت پارس آذرخش ، 1390
یک دهه کتابخانه های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده، ایرانداک، 1392
 
شرکت در کارگاه‌ها
آشنایی با بانکهای اطلاعاتی پزشکی، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی، 1386
آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1387
کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1387
آشنایی مفهومی با فهرستنویسی ماشین خوان(مارک)، انجمن کتابداری ایران و کتابخانه ملی ایران، 1387
معرفی کتابخانه دیجیتال نوسا و مدیریت منابع الکترونیک، شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران(نوسا)، 1387
وب سنجی، انجمن کتابداری ایران و کتابخانه ملی ایران، 1387
Scientific Writing، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، 1388
ISI Scientific Writing(پیشرفته)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1389
چگونه مقاله بنویسیم؟، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 1389
شیوه ها ، رویکردها و معیارهای داوری مقاله های علمی، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1389
رایپ، آمستردام هلند-شبکه رایپ، 2009
آشنایی با نرم افزار پارس آذرخش، شرکت پارس آذرخش، 1390
آشنایی با پورتال جامع کتابخانه ای، شرکت پارس آذرخش، 1390
آشنایی با نرم افزار Drupal جهت طراحی پورتال ، شرکت کاریاارقام، 1390
شیوه تدوین مقاله ISI، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، 1391
مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1392
نرم افزار Zotero و پژوهیار، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، 1392
دوره مقدماتی و پشرفته نرم افزار آماری Spss، ایرانداک، 1392
چگونه یک پژوهش آینده پژوهی در کتابخانه ها را طراحی و اجرا کنیم، نهاد کتابخانه های عمومی، 1393
آشنایی با علم سنجی، دانشگاه تهران، 1393
جست و جوی پیشرفته جهت انجام مطالعات مروری نظام مند، دانشگاه تهران، 1393
تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1393
سرقت ادبی و چگونگی کار با نرم افزارهای تشخیص آن، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1393
تحلیل شبکه های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1393
روش پژوهش کیفی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1393
تدریش مشارکتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1393
یادگیری بر اساس حل مساله، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1393
 

 

عکس: 
استان: 
تهران