فارسی

محمد یزدانیفر

 

شماره تماس: ۰۹۱۳۸۰۴۵۰۸۷

پست الکترونیک: yazdanifar@gmail.com   

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی گرایش اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان، ورودی ۱۳۸۸ با معدل ۱۸.۲۰

کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (۱۳۸۶)،  دانشگاه اصفهان. با معدل ۱۷.۲۶

سوابق شغلی :

۱۳۸۷ کتابخانه مرکزی و سالن‌های مطالعه شهرداری اصفهان

۱۳۸۷ تاکنون نهاد کتابخانه های عمومی کشور(استان اصفهان) در پست‌های زیر:

         کارشناسی امور انجمن‌ها و شهرداری‌ها

         مدیریت کتابخانه کوثر

         کارشناسی مشارکت‌ها و شهرداری‌ها

         ریاست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان فلاورجان

         ریاست دفتر مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان

دوره های آموزشی :

دوره آموزش آرشیو - بهار و تابستان ۱۳۸۳

کارگاه آموزشی روش تحقیق - خرداد ۱۳۸۴

کارگاه آموزشی اینترنت - دی ۱۳۸۴

کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی - اسفند ۱۳۸۴

کارگاه آموزشی ISI - تیر ۱۳۸۵

دوره آموزشی ICDL1 - تابستان ۱۳۸۷

دوره آموزشی ICDL 2 - پاییز ۱۳۸۷

دوره آموزشی ترجمه انگلیسی به فارسی - پاییز و زمستان ۱۳۸۷

دوره آموزشی بدو استخدام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور - زمستان ۱۳۸۷

کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی کتابداران - بهار ۱۳۸۸

دوره آموزشی اصفهان شناسی و تخت فولاد پژوهی - بهار و تابستان ۱۳۸۸

عضویت انجمن‌ها و مجامع علمی :

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ۱۳۸۴ تاکنون

فعالیت در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه اصفهان) ،۱۳۸۵

عضویت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۴-۱۳۸۵

دبیر انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶

دبیر همایش نقد در کتابداری ، دانشگاه اصفهان - ۱۳ اسفند ۱۳۸۵

دبیر اجرایی همایش چالش‌های علم اطلاعات - ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۸۶

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پاپیروس - دانشگاه اصفهان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۶

مقالات همایش‌ها و گردهمایی‌ها :

۱. یزدانی‌فر، محمد، دیباجی، مصطفی (۱۳۸۴) . مقایسه میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه های دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان . چهارمین همایش سراسری باشگاه پژوهشگران جوان .

۲. یزدانی‌فر، محمد (۱۳۸۵). مقالات متعدد در نشریه نگاه قلم . چهارمین همایش روزنامه‌نگاران غیرحرفه‌ای.

۳. یزدانی‌فر، محمد (۱۳۸۵). بررسی وضعیت استفاده از شبکه اینترنت در کتابخانه‌های عمومی اصفهان در سال ۱۳۸۴. اولین همایش سراسری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

۴. یزدانی‌فر، محمد (۱۳۸۵). نقش تازه اطلاع‌رسانان : فرصت‌ها و تهدید‌ها. اولین همایش کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

۵. یزدانی‌فر، محمد (۱۳۸۵). تحلیل اتوپیای فناورانه به تعبیر علم اطلاعات. ارائه شده در هفته پژوهش سال ۸۵ دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی.

۶. یزدانی‌فر، محمد (۱۳۸۵). رویکرد فازی در مفهوم موضوع : قلمرویی نوین در سازماندهی و بازیابی اطلاعات بر روی محمل‌های رقومی. اوبین همایش سالانه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

۷. یزدانی‌فر، محمد (۱۳۸۶). شناخت روش‌های پژوهش در فراعلم اطلاعات؛ گامی در جهت حل پاره‌ای از چالش‌های علم اطلاعات. همایش چالش‌های علم اطلاعات دانشگاه اصفهان.

۸. یزدانی‌فر، محمد (۱۳۸۷). رویکرد فازی در تولید و مدیریت ابرداده آموزشی : یک نوآوری در ایجاد محیط آموزش الکترونیکی. همایش ملی فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. دانشگاه شهید چمران اهواز.

۹. یارمحمدیان،احمد،عریضی،حمیدرضا، یزدانی‌فر،محمد (۱۳۸۷). بررسی تأثیر اشتغال مجدد بر سلامت عمومی افراد بازنشسته. اولین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه اصفهان.

۱۰. یزدانی‌فر،محمد (۱۳۸۷) . کاربرد رویکرد سیستمی در بازشناسی چارچوب مفهومی آموزش کتابداری اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

۱۱. یزدانی‌فر،محمد (۱۳۸۷). دومین گردهمائی سراسری کارشناسان انجمن‌ها، مشارکتها و شهرداری‌ها. ادراه کل کتابخانه های عمومی استان یزد.

۱۲. یزدانی‌فر، محمد(۱۳۸۷). سومین گردهمایی سراسری کارشناسان انجمن‌ها، مشارکتها و شهرداری‌ها. اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی.

۱۳. یزدانی‌فر، محمد، امیریان، عاطفه(۱۳۸۹). چشم انداز ایجاد چارچوب مشترک تحقیقات میان رشته‌ای با رویکرد سیستمی: مطالعه موردی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و روانشناسی. سومین همایش سراسری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا) ۵ و ۶ خرداد. به کوشش نرگش نشاط، محمدجواد اشتری، پریسا پاسیار.

مقالات نشریات :

۱. یزدانی‌فر، محمد(۱۳۸۳). استناد و اهمیت آن. پاپیروس. پاییز و زمستان.

۲. یزدانی‌فر، محمد(۱۳۸۴). مجموعه‌سازی در نظریه متقدم و به عنوان تفسیر. پاپیروس. پاییز و زمستان.

۳. یزدانی‌فر، محمد(۱۳۸۴). منابع الکترونیک و بودجه های مجموعه‌سازی. پاپیروس. پاییز و زمستان.

۴. یزدانی‌فر، محمد(۱۳۸۵). تأثیر کارورزی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی. پاپیروس.

۵. یزدانی‌فر، محمد(۱۳۸۵).پزشکی به نام کتاب. حیات . تابستان.

تدریس کارگاه آموزشی :

۱. کارگاه آموزشی منابع اطلاعاتی آموزش الکترونیک و آشنایی با ابزارهای مدیریت منابع تحقیق. در همایش فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. دانشگاه شهید چمران اهواز. فروردین ۱۳۸۷.

۲. کارگاه آموزشی روش تحقیق الکترونیکی. دانشگاه اصفهان. بهار ۱۳۹۰.

۳. کارگاه آموزشی روش تحقیق الکترونیکی. دانشگاه اصفهان. واحد بنیاد شهید. بهار ۱۳۹۰.

۴. کارگاه آموزشی دانش‌پژوهی دیجیتالی. پژوهشکده صنایع زیردریایی بهار ۱۳۹۲.

عضویت در کارگروه‌های اداری :

عضو و دبیر کمیته بررسی پیشنهادات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان. سال ۱۳۸۸.

عضو کارگروه تحول اداری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان. تابستان ۱۳۹۱ تا کنون.

افتخارات :

کارمند نمونه استان از طرف استانداری اصفهان-جشنواره شهید رجایی-زمستان ۱۳۹۲

کارمند نمونه استان از طرف اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان-زمستان ۱۳۹۱

توانمندی‌های  تدریس :

فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها (درس بانکهای اطلاعاتی) با نمره ۲۰ گذرانده شده است.

سازماندهی اطلاعات (درس فهرستنویسی و رده‌بندی) با نمره ۱۸ گذرانده شده است.

منابع مرجع و اصول کار مرجع (دروس مرجع) با نمره ۱۹ و۱۷ گذرانده شده است.

مجموعه سازی در کتابخانه ها۱ و۲. با نمره ۱۷ گذرانده شده است.

سوادآموزی بزرگسالان. بانمره ۱۹ گذرانده شده است.

مهارتهای سواد اطلاعاتی (به عنوان کارگاه آموزشی برای عموم رشته ها)

نرم افزار مدیریت منابع تحقیق (به عنوان کارگاه آموزشی برای عموم رشنه‌ها)

کاربرد اکسل در تحقیق (به عنوان کارگاه آموزشی برای عموم رشنه‌ها)

اصول نگارش علمی (به عنوان کارگاه آموزشی برای عموم رشنه‌ها)

مهارتهای جستجوی اطلاعات (به عنوان کارگاه آموزشی برای عموم رشنه‌ها)

 

عکس: 
استان: 
اصفهان