فارسی

سمیه جولایی
پست الکترونیک:
ketabdar222somaye@gmail.com


دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1393
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی در شاخه پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1384
کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تهران 1383

سوابق پژوهشی

رديف

نام ­دانشگاه ­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­ پژوهش­

تاريـخ

نشاني پژوهشگاه

تلفــن

شروع

پايان

1

Bilgi University

Coauthorship studies :from 1986-2010 a review

 

 

ترکیه – دانشگاه بیلگه

 

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکار طرح پژوهشی نمایه نامه ی طر ح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1381

1383

تهران – ولنجک – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

3

دانشگاه پیام نور

ارزیابی اضطراب کتابخانه ای دانشجویان دانشگاه پیام نور

1387

1388

بیرجند – دانشگاه پیام نور

05612502022

4

همایش کتابخانه های علوم پزشکی

در دانشگاه شهید بهشتی 

بررسی عوامل تاثیرگذار در سرقت واسیب رسانی به منابع کتابخانه های علوم پزشکی و مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، تهران  و شهید بهشتی

1386

 

تهران – تجریش – دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 

5

همایش کتابخانه های اموزشگاهی- دانشگاه فردوسی مشهد 

وب لاگ ها : ابزارهای اموزشی

1387

 

مشهد – دانشکاه فردوسی مشهد – دانشکده روانشناسی

 

6

ترجمه کتاب

قطب نمای یازده (مربوط به حادثه یازدهم سپتامبر )

 

 

دانشگاه علمی و کاربردی

 

7

 نویسنده مقاله

بررسی همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف " 

1392

 

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دوره 24 بهار 1392 شماره 93

 

 

8

مقاله به زبان انگلیسی با عنوان : a comparative analysis of co authorship patterns of Iranian researchers in life sciences (2002-2011) : a bibliographic research in Scopus and ISC database

نویسنده

2014

 

چاپ شده در مجله ی نمایه شده در ISI با عنوان :

Indian journal of fundamental and applied life sciences

 

9

مقاله به زبان انگلیسی با عنوان:

A survey of co authorship patterns of  Iranian researchers in medical sciences(2002-2011)

نویسنده

2015

 

چاپ شده در مجله ی نمایه شده در ISIبا عنوان:

PMG review

 

10

Scientometric Analysis of Scientific Products with Co-authorship Networks: The Case of SharifUniversity of Technology

نویسنده

2013

 

Slis connecting

Vol.1

Issue:2

 

 
سوابق آموزشی
 

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­درس­هايي­كه تدريس­­نموده­يامي­نمائيد.

تاريـخ

نشاني مؤسسه

تلفــن

شروع

پايان

1

دانشگاه پیام نور بیرجند

تمامی دروس رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی را در دوره ی کارشناسی به مدت یک سال و نه ماه تدریس نموده ام .

بهمن ماه 1386

ابان ماه 1388

خراسان جنوبی – بیرجند – انتهای بلوار شهید اوینی – دانشکاه پیام نور بیرجند

05612502022

2

دانشگاه بیرجند

دروس زبان های تخصصی انگلیسی یک و دو م نیز درس فناوری اطلاعات را تدریس نموده ام

به مدت دو ترم

1387

خراسان جنوبی – بیرجند انتهای بلوار شهید اوینی – دانشگاه بیرجند

 

3

حوزه ی مشکوه اندیشه

روش پژوهش

آیین نگارش علمی

روش های مطالعه

نرم افزار پژوهیار

مهر 1394

 

تهران- خیابان نلسون ماندلا- خیابان آناهیتا- حوزه ی مشکوه اندیشه

 

 
عکس: 
استان: 
تهران