فارسی
سرکار خانم نسیم فدائی نژاد
پست الکترونیک: nasim_fadaei@yahoo.com
 

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور.

سوابق شغلی

مدرس دانشگاه.

مدرس خصوصی نرم افزارهای آماری اس پی اس اس، ایموس، پی ال اس، لیزرل، مکس کیو دی، ان وی واو ،  اندنوت.

مدرس خصوصی طریقه مقاله نویسی isi و نرم افزارهای رفرنس نویسی اندنوت و مندلی.

ناظر آموزشی بر محتوای الکترونیکی تحت وب در واحد چند رسانه ای دانشگاه. 

 

عکس: 
استان: 
اصفهان