به گزارش مدرس رسمی «پژوهیار» در کرمان، اولین جلسه کارگاه آموزش کاربری نرم‌افزار پژوهیار در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با حضور چندین تن از دانشجویان این دانشگاه در رشته‌های مدیریت دولتی، اقتصاد برنامه‌ریزی و مهندسی کشاورزی در تاریخ 10 اسفند 1394 برگزار گردید.

به گزارش سرکار خانم حیدری این دانشجویان از استان‌های کرمان، اصفهان، شیراز، یاسوج، تهران، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بوده اند.

فارسی
تصویر: