فارسی

مصطفی منصوریان

پست الکترونیک: Mansourism@yahoo.com Mansourian@isu.ac.ir

سوابق تحصیلی

 1. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام (ورودی مهر 1392)
 2. رتبه نخست دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق عليه‌السلام  با معدل کل 17/45.

آثار پژوهشی

کتب و مجموعه مقالات

 1. کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی»، مشترک با همکاران، پژوهشکده شورای نگهبان، تابستان 1393. 
 2. مقاله «درآمدي بر حقوق عمومي در انديشه علامه شهيد محمد باقر صدر (ره)» در کتاب مجموعه مقالات اندیشه حقوق عمومی متفکران مسلمان، زیر نظر دکتر محمد جواد جاوید، انتشارات حقوقی مخاطب، سال 1392.
 3. نگارش کلیدواژگان «دادرسی اساسی»، «حقوق رقابت» و «نظم عمومی» در کتاب دایره المعارف حقوق عمومی، پژوهشکده شورای نگهبان، سال 1394. (در حال آماده سازی برای چاپ) 
 4. مقاله «جایگاه، مفهوم و تضمینات حقوق فرهنگی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای»، در کتاب مجموعه مقالات حقوق فرهنگی، انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، زمستان 1393. (در حال آماده سازی برای چاپ)  
 5. نگارش «شرح مبسوط اصل 44 قانون اساسی»، کتاب شرح مبسوط اصول قانون اساسی، زیر نظر دکترکدخدایی، پژوهشکده شورای نگهبان، زمستان 1394. (در حال تکمیل و آماده‌سازی برای چاپ) 

طرح‌های پژوهشی

 1. طرح پژوهشی «بررسی فرآیند جذب و انتصاب قضات در نظام قضایی بریتانیا و فرانسه»، مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول قوه قضاییه، بهار 1394.
 2. طرح پژوهشی «بررسی تاثیر رعایت حقوق شهروندی توسط مامورین نیروی انتظامی در کاهش جرایم: مطالعه موردی فرماندهی تهران بزرگ»، بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، 1395.
 3. همکاری در طرح پژوهشی «شرح مبسوط قانون اساسی»، نگارش شرح مبسوط اصل 44 قانون اساسی، 1394.

مقالات علمی و پژوهشی

 1. «درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، سال اول، شماره 3، بهار 1392.
 2. «دادرسي اساسي؛ وظايف و كارويژه‌هاي دادگاه قانون اساسي جمهوري ايتاليا»، فصلنامه بررسي‌های حقوق عمومی، سال دوم، شماره 4، زمستان 1392.
 3. «وظایف و اختیارات دادگاه عالي فدرال جمهوري عراق»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال دوم، شماره 6، زمستان 1392. 
 4. «رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 8، تابستان 1393.
 5. حقوق حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی با تأکید بر حقوق رقابت، فصلنامه پژوهش‌های فقهی- حقوقی، سال سوم، شماره هفتم، تابستان 1393. (مقاله برتر همایش ملّی حقوق و اقتصاد مقاومتی) 
سوابق تدریس
 1. درس «حقوق و کامپیوتر»، دانشگاه امام صادق علیه السلام (محورهای تدریس: آشنایی با اصول کلّی جستجو، شیوه‌های دسترسی به قوانین و مقررات (فارسی و انگلیسی)، شیوه‌های دسترسی به کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها (فارسی و انگلیسی)، آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی در موضوعات حقوقی مختلف، آشنایی با نرم افزارهای Citavi  و Pajoohyar)
 2. درس «مبانی و اصول رایانه»، دانشگاه امام صادق علیه السلام (تدریس نرم‌افزارهای Word و PowerPoint)
 3. درس حل تمرین قواعد عربی 1 تا 4، دانشگاه امام صادق علیه السلام، از سال 87 الی90.
 4. کارگاه آموزشی مقاله نویسی، مؤسسه آموزشی داته. (آبان 1393)
 5. زبان انگلیسی، مؤسسه علمی- آموزشی استادان.
 6. طرح بینش مطهر (کتب شهید مطهری) در دانشگاه امام صادق علیه السلام و مدارس راهنمایی و دبیرستان استان تهران.

افتخارات

 1. رتبه نخست دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق عليه السلام
 2. رتبه 25 کنکور دکتری سال 1392 و اولین ورودی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق عليه السلام 
 3. پژوهشگر برتر دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق عليه السلام در محور تألیف مقاله علمی- پژوهشی، سال تحصیلی 92-1391.
 4. پژوهشگر برتر همایش ملی حقوق و اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج حقوقدانان، سال 1393.
 5. داشجوی برتر آموزشی و پژوهشی، یادواره آیت ا.. مهدوی کنی، دانشگاه امام صادق عليه السلام، زمستان 1393.
 
عکس: 
استان: 
تهران