فارسی

 سحر محمدی
si.mohammadi@gmail.com

·           تحصیلات

-          کارشناسی رشتۀ طراحی‌صنعتی | دانشگاه هنر|1382- 1386

-          کارشناسی ارشد طراحی‌صنعتی | دانشگاه الزهرا|1390-1393

·           سوابق تحصیلی

-          شاگرد اول در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد | دانشگاه الزهرا |1390-1393

-          دانشجوی ممتاز استعدادهای درخشان | دانشگاه الزهرا |1391

·           دوره‌های حرفه‌ای

-          دورۀ آموزشی «نرم‌افزار راینو پیشرفته» | مرکز آموزش‌های فرهنگی هنری دانشگاه تهران |1391

-          دورۀ «روش تحقیق و مقاله‌نویسی در طراحی صنعتی» | مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی |1392

-          دورۀ  «کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهش‌های علمی» | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران| 1394

-          دورۀ «روش‌های جلوگیری از سرقت علمی»| پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران| 1394

-          دورۀ آنلاین« Developing Your Research Project» | University of Southampton | 1394

·           سوابق پژوهشی

-          تدریس واحد روش پژوهش مقطع کارشناسی | دانشگاه هنر | یک ترم تحصیلی |1394 

-          دستیار واحد روش پژوهش مقطع کارشناسی ارشد | دانشگاه هنر | سه ترم تحصیلی |  از 1393 

-          سخنرانی در هفتۀ پژوهش با عنوان«جانمایی رشتۀ دیزاین در دنیا» | دانشگاه هنر | مشترک | 1394

-          همکاری در مدخل آموزش «طراحی صنعتی معاصر در ایران »| دائره‌المعارف جهانی دیزاین آسیا |1393

-          همکاری در طرح ملی «بررسی و طراحی نظام جامع سنجش و آموزش عالی رشتۀ طراحی صنعتی» |1394

-          همکار پژوهشی در طرح «ارزشیابی مهارت‌های زبانی و ادبی دانش‌آموختگان نظام آموزش متوسطۀ کشور» | فرهنگستان زبان و ادب فارسی | از سال 1391

-          همکاری در تدوین کتاب «مطالعات طراحی» | انتشارات میردشتی|1391

-          همکاری  در تدوین کتاب «دانشنامۀ فرش ایران» | مؤلف: احمد دانشگر|1389

-          همکاری در پروژۀ «پارک دوستدار کودک» | به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران |1388

-          عضو کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران (کیان) | 1394

·           مقالات

o        علمی - پژوهشی

-          مقالۀ «مقایسۀ رابطۀ دوسویۀ محصولات کاربردی و سبک زندگی» | نشریۀ علمی - پژوهشی نامۀ هنرهای تجسمی و کاربردی | نویسندگان: دکتر مهین سهرابی نصرآبادی، سحر محمدی، آیدین مهدیزاده تهرانی|پاییز و زمستان| 1392

o        تخصصی

-          مقالۀ «آسیب‌شناسی همایش‌های طراحی‌صنعتی در ایران»|دومین همایش هنر و صنعت| 1384

-          مقالۀ «طراحی ابزاری برای گفتمان»|شمارۀ 21 نشریۀ دستاورد| 1384

-          مصاحبه با «ماکاتو واتانابه»|شمارۀ 21 نشریۀ دستاورد| 1384

-          گزارش «مسابقۀ تفکر خلاق»|شمارۀ 22و23 نشریۀ دستاورد| 1384

-          مصاحبۀ «طراحی‌صنعتی در ایران خودرو»|شمارۀ 22و23 نشریۀ دستاورد| 1384

o        همایش

-          مقالۀ «وندالیسم در مبلمان شهری و تأثیر مخرب آن در منظر شهری از دیدگاه نظریۀ شخص - محیط» | نویسندگان: دکتر بهزاد سلیمانی، دکتر پروین شکری، سحر محمدی | اولین‌کنگرۀ افق‌های جدید در معماری‌وشهرسازی|1393

-           مقالۀ «ارزشیابی توانایی نوشتن دانش‌آموختگان نظام متوسطه کشور» | نویسندگان: دکتر مریم دانشگر، دکتر ابوالقاسم غیاثی زارچ، زیبا اشراقی، علی اصغر حائری مهریزی، سحر محمدی | همایش آموزش زبان فارسی | دانشگاه تربیت مدرس|آبان 1393

-       Safety and security in urban pedestrian bridges: An integrated approach in urban sustainability and social ergonomics / Authors: Hassan Sadeghi Naeini, Sahar Mohammadi / The 4th Regional European Safe Community Conference / Harstad, Norway / 2014

·           سوابق کاری و اجرایی

-          مؤسس و نخستین دبیر انجمن علمی طراحی‌صنعتی دانشگاه هنر|1383

-          عضو هیئت مؤسس کانون نوآوری دانشگاه هنر|1383

-          دبیر دومین مسابقۀ تفکر خلاق دانشگاه هنر|1384

-          عضو کمیتۀ برگزاری سومین مسابقۀ تفکر خلاق دانشگاه هنر|1385

-          دبیر اجرایی نخستین همایش و نمایشگاه «دستاوردهای طراحی‌صنعتی در ایران»|1388

-          عضو کمیتۀ برگزاری دومین همایش و نمایشگاه «دستاوردهای طراحی‌صنعتی در ایران»|1389

-          دبیر اجرایی نشریۀ دستاورد (تنها مجلۀ تخصصی طراحی‌صنعتی در ایران) |1383 – 1389

-          معاون سردبیر نشریۀ دستاورد| از 1395 

·           نمایشگاه

-          نمایشگاه گروهی آثار طراحی‌صنعتی|گالری مان هنر نو |تاریخ برگزاری زمستان 86

عکس: 
استان: 
تهران