کارگاه آموزشی نرم‌افزار «پژوهیار» در تاریخ  17 آذرماه 1395 در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این کارگاه که در دو جلسه صبح و بعدازظهر تشکیل شد مباحث اخلاق پژوهشی، نرم‌افزارهای مدیریت استناددهی و آموزش نرم‌افزار پژوهیار مطرح شد.  در جلسه صبح بیش از 20 نفر از دانشجویان مقاطع دکترا در رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی شرکت داشتند و به صورت تعاملی با مباحث استنادی و پژوهیار آشنا شدند. در جلسه بعدازظهر نیز با حضور اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد مباحثی در مورد نرم افزارهای مدیریت استنادی به صورت مقایسه ای مطرح شد. مجموعه این کارگاه با هماهنگی جناب آقای دکتر حسین زاده استادیار گروه علوم سیاسی توسط سرکار خانم سلطانی در اتاق کنفرانس این دانشگاه برگزار شده است. سایر مباحث مطرح شده به صورت زیر در این کارگاه ارائه شده است: 

 •      بیان ضرورت استفاده از نرم‌افزار پژوهیار
 •  
 •     نمایش سریع کارکرد پژوهیار به صورت عملی
 •  
 •    بیان مفهوم سرقت علمی و لزوم استناددهی
 •  
 •      آشنایی اجمالی با انواع استناددهی
 •  
 •    آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت استناددهی و معیارهای انتخاب آن
 •  
 •      آشنایی با فضای نرم‌افزار و بخش‌های اصلی آن
 •  
 •   افزودن آیتم‌ها به صورت دستی (همچنین افزودن از طریق شناسه، روش ویرایش آیتم‌ها، یادداشت‌گذاری و...)
 •  
 •       آشنایی با افزونه ورد و امکانات آن و تمرین عملی درج استنادات در پژوهش
 •  
 •       آموزش دقیق‌تر منو‌ها و آیکون‌های نرم‌افزار و آشنایی با تنظیمات مهم پژوهیار
فارسی