فارسی

مشخصات عمومی:
·        زمان تولد: 1363
·        محل تولد: شیراز
·        تماس: 09120120189 
·        پست الکترونیک: ranjbar@consultant.com
 
مشخصات تحصیلی:
·        کارشناسی مهندسی کشاورزی، 1386- 1382، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
·        کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، 1396- 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
 
تخصص‌ها:
·        فیزیک: فناوری نانو و ابررسانایی.
·        کشاورزی: بازرسی و تدوین استاندارد، فضای سبز، گلخانه و قارچ خوراکی.
·        مدیریت: پدافند غیرعامل، مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی پابرجا، بازاریابی و فروش، مدیریت اجرایی و مدیریت توسعه گردشگری.

  • نرم افزارها: پژوهیار، MSP، Mendeley، EndNote، Excel،MAXQDA ، AMOS، LISREL، SPSS، SWOT، Edraw Max ، MatchWare، MindView، SmartDraw ،  Photoshop و Word.

 
عضویت در مجامع و انجمن ها:
·        باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات تهران، مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور، انجمن نانو فناوری ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس.
 
طرح‌های پژوهشي:
1.     اثر میدان مغناطیسی هموستاتیک بر میزان غلظت عناصر سمی در قارچ صدفی فلوریدا. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. بخش فیزیک.1388-1387.
2.     اثر نانو ذرات نقره بر غلظت فلز سنگین نقره و شاخص های رشد و نمو در خیار گلخانه ای .دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. بخش فیزیک.1389-1390.
3.     اثر نانو ذرات نقره بر غلظت فلز سنگین نقره و شاخص های سمیت نقره در گوجه‌فرنگی درختی .دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. بخش فیزیک.1390-1391.
4.     طرح کوانتومی ابررسانایی پارامترهای بحرانی در ابررسانای دمای بالا. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز. بخش فیزیک.1391-1396.
5.     اثر نانو ذرات نقره بر خواص ابررسانای دمای بالای YBCO. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.  بخش فیزیک.1392-1396.
 
کارگاه های برگزار شده (مدرس):
1.     آشنایی با فناوری نانو. 1388. بسیج مهندسین. تهران.
2.     کاربردهای فناوری نانو در صنایع دفاعی. 1389. بسیج مهندسین. تهران.
3.     کاربردهای فناوری نانو در مهندسی کشاورزی. 1389. سازمان حفظ نباتات کشور. تهران.
4.     آشنایی با فناوری نانو. 1390. بسیج مهندسین. شیراز.
5.     آشنایی با فناوری نانو. 1391. دانشگاه صنعتی شیراز. شیراز.
6.     آشنایی با فناوری نانو. 1391. مرکز آموزش عالی امام حسین (ع). شیراز.
7.     آشنایی با مقاله نویسی علمی پژوهشی. 1391. مرکز آموزش عالی امام حسین (ع). شیراز.
8.     آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن در مهندسی کشاورزی. 1393. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. شیراز.
9.     آشنایی با مقاله نویسی ISC و ISI. 1393. دانشگاه آزاد اسلامی. شیراز.
 
کتاب های چاپ شده:
·        غلامعباس شمس، تورج غفاری و مرتضی رنجبر. فرهنگ واژه ها و اصطلاحات فناوری نانو و ابررسانایی. انتشارات آوند اندیشه. شیراز. 1393. 528ص.
·        علیرضا ناظمی و مرتضی رنجبر. فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت و حسابداری. انتشارات کتیبه نوین. شیراز. 1395. 270ص.
·        یعقوب انصاری و مرتضی رنجبر. فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت و بازاریابی. انتشارات مینوفر. مشهد. 1395. 262ص.
·        مهرداد صابر اردکانی، مجید احمدی و مرتضی رنجبر. درآمدها و مخارج دولت در ایران. انتشارات مینوفر. مشهد. 1396. 192ص.
 
مقالات چاپ شده :
 
1.     Shams, G., Ranjbar, M. & Amiri, A. J Nanopart Res (2013) 15: 1630. https://doi.org/10.1007/s11051-013-1630-5.
2.     Shams, G., Mahmoodinezhad, A. & Ranjbar, M. Iran J Sci Technol Trans Sci (2017). https://doi.org/10.1007/s40995-017-0451-2.
3.     G. Shams, M. Ranjbar, F. Barzegar, The Effect of Critical Parameters of High Temperature Superconductor (YBCO) in Magnetic Levitation Trains. 2nd National Conference onMechanical Engineering, Islamic Azad University- Shiraz branch, Shiraz, Iran, 22-23 February. (2012).
4.     J. Javanmardi, M. Ranjbar and G. Shams, Effect of a Magnetic Field on Growth Indices of Oyster Mushroom (Pleurotus Florida). 17th Congress of the International Society for Mushroom Science, Cape Town, South Africa, 20-24 May. (2008).
5.     G Shams, M Ranjbar, AA Amiri, Z Khodarahmpour. The effect of 35 nm silver nanoparticles on antagonistic and synergistic mineral elements in leaves and fruit of tomato (Lycopersicon esculentum Mill). International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5 (5), 493. (2013).
6.     Shams, G., Ranjbar, M., Abbasi, A., Khodarahmpour, Z., Feizi, H. and Zare, R. Influence of homogeneous magnetic field on the content of ten trace elements in stipe and cap oyster mushroom (Pleurotus florida). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4 (5): 1071-1077. (2013).
 
7.     م. رنجبر، ن. گودرزیان، فناوری نانو به زبان ساده، اولین همایش دانشجویی فیزیک و آینده در سطح منطقه یک دانشگاه های آزاد ، 7 و 8 دی 1384، دانشگاه آزاد شیراز. شیراز
8.     م. رنجبر، م.ج. رنجبر، کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی، 13 دی 1386، همایش منطقه ای کاربردهای فناوری‌های نوین در کشاورزی، دانشگاه آزاد شیراز.
9.     م. رنجبر، غ. شمس، به‌كارگيري ماتريس TOWS در استخراج استراتژي‌هاي ملي نانوتكنولوژي در علوم کشاورزی، همایش منطقه ای فیزیک کاربردی و نانو تکنولوژی، 12 خرداد 1388، دانشگاه آزاد مرودشت.
10. ج. میر حبیبیان، م. رنجبر، به‌كارگيري ماتريس TOWS در استخراج استراتژي‌هاي کارآفرینی فناوری نانو (مطالعه موردی: منطقه 21 تهران)، دومین همایش منطقه ای تعامل صنعت و سکونت در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر، 25 آذر 1388، شهرداری منطقه 21 تهران.
11. م. رنجبر، بررسي كاربردهاي فناوري نانو به تفكيك رشته هاي تحصيلي مهندسي كشاورزي، ماهنامه زيتون، شماره 204، 1388، ص 1-9، تهران.
12. م. رنجبر، غ. شمس، بررسي نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي استفاده از نانوابررسانايي در صنايع دفاعی، فصلنامه دنياي نانو، شماره 25، 1391، ص 72، تهران.
13. غ. شمس، م. رنجبر، ج. احمدی، ا. عباسی، ر. راژیک، ف. مقیمی، اثرمیدان مغناطیسی بر غلظت عناصر سمی در قارچ صدفی رقم فلوریدا، اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار و فرصت ها و چالش های پیش رو، 19 و 20 اسفند 1388، دانشگاه آزاد شیراز.
14. م. رنجبر، تحلیل SWOT بر نقش نانوابررسانایی در صنایع پدافند غیرعامل دریایی، اولین همایش پدافند غیر عامل در علوم دریایی، 28 و 29 آبان 1393. بندرعباس.
15. ک. کوثری، م. رنجبر، بررسی اثر نانوسیلیکا بر پایایی بتن برای نسبت‌های مختلف آب به سیمان، سومین کنفرانس ملی معماری وسازه های نوین در علم مهندسی عمران، 29 مرداد 1394. شیراز.
16. ک. کوثری، م. رنجبر، بررسی تعیین مقدار بهینه بکارگیری نانوسیلیکا در شاخص‌های مکانیکی بتن، سومین کنفرانس ملی معماری وسازه های نوین در علم مهندسی عمران، 29 مرداد 1394. شیراز.
17. م. رنجبر، غ علیپوریان، بررسی جرائم عمومی بورس اوراق بهادار در ایران، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی. 29 دی 1394. شیراز.
18. م. احمدی، م.ص. اردکانی، م. رنجبر، تحلیل حقوقی چگونگی مداخله دولت در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی، 7 و 8 تیر 1396، کازرون.
19. مقالات متعدد در روزنامه های کثیرالانتشار خبر جنوب و عصر مردم
 

عکس: 
استان: 
تهران