مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲دی ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

بهبود عملکرد مترجم‌ها

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۷آذر ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

فعال شدن امکان انتقال داده‌ها بین کتابخانه نور

افزوده شدن شیوه قرائت پژوهی

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

صفحه‌ها