مطابق با فایرفاکس: ۲۸

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

 ویژگی‌ها:

اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

افزودن شیوه‌نامه ونکور چندزبانه

بهبود عملکرد مترجم‌ها 

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

بهبود ترجمه‌های عربی

 

        مطابق با فایرفاکس: ۲۷

        تاریخ به‌روزرسانی۱۶بهمن ۱۳۹۲

        ویژگی‌ها:

        اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

       افزودن شیوه‌نامه چندزبانه IEEE

     بهبود عملکرد مترجم‌ها و وب‌سایت پایگاه اطلاعات علمی(SID)

     مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

     بهبود عملکرد موتور جستجوی نرم افزار

    بهبود عملکرد تاریخ‌ها در میلادی و شمسی

مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲دی ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

بهبود عملکرد مترجم‌ها

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۷آذر ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

فعال شدن امکان انتقال داده‌ها بین کتابخانه نور

افزوده شدن شیوه قرائت پژوهی

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

صفحه‌ها