مطابق با فایرفاکس۳۲

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۲ شهریور ۱۳۹۳

ویژگی ها:

بهبود عملکرد استناد درون متنی در زبان انگلیسی

بهبود وضعیت پیغام‌ها و هشدارها

رفع خطای جستجو برای نصب کننده PDF

بهبود شیوه استنادی شیکاگو

 

مطابق با فایرفاکس: ۳۱

تاریخ به‌روزرسانی: ۱ مرداد ۱۳۹۳

 ویژگی‌ها:

بهبود عملکرد مجموعه آیتم های تکراری

بهبود شیوه های استناددهی (شیکاگو و امیر کبیر)

بهبود عملکرد بازیابی نسخه پشتیبان

بهبود عملکرد پشتیبان گیری از افزونه پژوهیار

بهبود فرم ارسال گزارش خطا

بهبود برگه زبان در تنظیمات

بهینه سازی نمای پنجره های هشدار

بهبود قابلیتهای استناددهی (پیشوند و پسوند-استناددهی های چند مرجعی)

بهینه سازی ذخیره آیتم ها از طریق صفحه وب با فرمت RIS به افزونه پژوهیار

بهبود کلیدهای میانبر در افزونه پژوهیار

بهبود کارکرد حذف آیتم و مجموعه در افزونه پژوهیار

بهبود عملکرد ذخیره آیتمها و مجوعه هااز طریق پایگاههای آنلاین 

 

مطابق با فایرفاکس: ۳۰

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

 ویژگی‌ها:

بهینه‌سازی مرتب‌سازی(افزودن مرتب‌سازی بر اساس فیلد دوم)

بهبود عملکرد شیوه‌ها 

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

بهینه سازی جستجوی پیشرفته (امکان جستجو در کتابخانه‌های مختلف)

بهبود عملکرد کلید‌های میانبر

ارتقاء راهنمای افزونه ورد پژوهیار

 

  

مطابق با فایرفاکس: ۲۹

تاریخ به‌روزرسانی: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

 ویژگی‌ها:

        مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

بهبود عملکرد شیوه‌ها(بهبود استناددهی)

بهبود واسط کاربری زبان عربی

بهبود درون‌برد از استاندارد Bib TeX 

بهبود درون‌برد از استاندارد Pajoohyar RDF

 

 

  

مطابق با فایرفاکس: ۲۸

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

 ویژگی‌ها:

اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

افزودن شیوه‌نامه ونکور چندزبانه

بهبود عملکرد مترجم‌ها 

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

بهبود ترجمه‌های عربی

 

        مطابق با فایرفاکس: ۲۷

        تاریخ به‌روزرسانی۱۶بهمن ۱۳۹۲

        ویژگی‌ها:

        اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

       افزودن شیوه‌نامه چندزبانه IEEE

     بهبود عملکرد مترجم‌ها و وب‌سایت پایگاه اطلاعات علمی(SID)

     مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

     بهبود عملکرد موتور جستجوی نرم افزار

    بهبود عملکرد تاریخ‌ها در میلادی و شمسی

مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲دی ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

بهبود عملکرد مترجم‌ها

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۷آذر ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

فعال شدن امکان انتقال داده‌ها بین کتابخانه نور

افزوده شدن شیوه قرائت پژوهی

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

صفحه‌ها