مطابق با فایرفاکس: ۳۰

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

 ویژگی‌ها:

بهینه‌سازی مرتب‌سازی(افزودن مرتب‌سازی بر اساس فیلد دوم)

بهبود عملکرد شیوه‌ها 

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

بهینه سازی جستجوی پیشرفته (امکان جستجو در کتابخانه‌های مختلف)

بهبود عملکرد کلید‌های میانبر

ارتقاء راهنمای افزونه ورد پژوهیار

 

  

مطابق با فایرفاکس: ۲۹

تاریخ به‌روزرسانی: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

 ویژگی‌ها:

        مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

بهبود عملکرد شیوه‌ها(بهبود استناددهی)

بهبود واسط کاربری زبان عربی

بهبود درون‌برد از استاندارد Bib TeX 

بهبود درون‌برد از استاندارد Pajoohyar RDF

 

 

  

مطابق با فایرفاکس: ۲۸

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

 ویژگی‌ها:

اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

افزودن شیوه‌نامه ونکور چندزبانه

بهبود عملکرد مترجم‌ها 

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

بهبود ترجمه‌های عربی

 

        مطابق با فایرفاکس: ۲۷

        تاریخ به‌روزرسانی۱۶بهمن ۱۳۹۲

        ویژگی‌ها:

        اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

       افزودن شیوه‌نامه چندزبانه IEEE

     بهبود عملکرد مترجم‌ها و وب‌سایت پایگاه اطلاعات علمی(SID)

     مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

     بهبود عملکرد موتور جستجوی نرم افزار

    بهبود عملکرد تاریخ‌ها در میلادی و شمسی

مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲دی ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

اعمال تغییراتی در شیوه‌نامه‌ها

بهبود عملکرد مترجم‌ها

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

مطابق با فایرفاکس: ۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۷آذر ۱۳۹۲

ویژگی‌ها:

فعال شدن امکان انتقال داده‌ها بین کتابخانه نور

افزوده شدن شیوه قرائت پژوهی

مطابقت با آخرین نسخه فایرفاکس

صفحه‌ها