در ستون یک، کتابخانه و دسته‌بندی الفبایی مجموعه‌های ایجادشده و کتابخانه نور نمایش داده می‌شود. کتابخانه نور را باید فعال نمایید، که در ادامه توضیح داده شد. همچنین برچسب‌هایی که به هر آیتم اختصاص داده شده در این قسمت قابل مشاهده است. در این قسمت می‌توانید آیتم‌ها را بر اساس برچسب‌ها جستجو نمایید

 

نمونه کامل از ستون اول

 

 

بازگشت

 

ستون دو

ستون سه

فارسی