تبدیل نام نویسنده به فارسی:

در بعضی از استانداردهای داخلی شیوه‌نامه‌های استناددهی یادآور شده است که نام نویسنده در استنادهای درون‌متن از انگلیسی به فارسی برگردانده شود، پژوهیار با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی مانند گوگل و ترجمه به صورت آنلاین این قابلیت را به تازگی به نرم‌افزار افزوده است. برای فعال‌سازی این قابلیت، نکات زیر باید رعایت شود:

  • ویرایش استناد گزینه تبدیل نام نویسنده به فارسی انتخاب شود.

 

  •  برای این قابلیت سیستم باید به اینترنت وصل باشد.
  • فیلد زبان در کتابخانه باید حتماً انگلیسی یا en درج شده باشد، اگر منبع انگلیسی است ولی فیلد زبان پر نشده پیغام هشداری نمایش داده می‌شود.

 

​تفکیک منابع در کتابنامه:

گاهی در هنگام استناددهی مطابق با استانداردهای مشخص شده از طرف مجله، دانشگاه ، سازمانی یا براساس نیاز شخصی احتیاج به تفکیک منابع مطابق نوع آیتم وجود دارد. می‌توان از مسیر برگه استناد در تنظیمات این نوع چیدمان کتابنامه را انتخاب کرد.

 برای فعال‌سازی این قابلیت، نکات زیر باید رعایت شود:

  • قبل از شروع کار استناددهی در متن، این نوع تفکیک مراجع انتخاب شود.
  • با فلش‌های بالا و پایین مطابق تصویر می‌توان هر یک از این آیتم‌ها را انتخاب کرد.

 

فارسی