کارگاه مهارت افزایی با موضوع مدیریت منابع علمی و آشنایی با شیوه های استناددهی در تاریخ سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 در شهرستان بابلسر به مدت 8 ساعت، توسط دکتر ولی الله علی زاده برگزار شد. در این کارگاه که با همت مسئولین دانشگاه پارسا برگزار گردید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد اسلامی با مفاهیم اخلاق در پژوهش، ممانعت از سرقت علمی و امانت داری در پژوهش و همچنین با شیوه های استناددهی رایج و استاندارد با استفاده از نرم افزار پژوهیار آشنا شدند. 

مدرس رسمی پژوهیار در استان مازندران با تشریح ابعاد استناددهی علمی و آسان در قالب کار تمرینی و گروهی به طور عملی نصب و استفاده از نرم افزار پژوهیار را آموزش داد.
در پایان کارگاه به شرکت کنندگان از طرف مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، گواهی شرکت در دوره اعطا گردید.
 
فارسی
تصویر: