پژوهیار با توجه به رسالت خود مبنی بر آموزش اصول اخلاقی در پژوهش و به کارگیری مهارت مناسب در استفاده از نرم‌افزار پژوهیار اقدام به برگزاری کارگاه پژوهیار خواهد کرد. این کارگاه‌ها که در سه سطح عمومی، تخصصی و سازمانی برگزار می‌شود، از مردادماه بزگزار خواهد شد. 
در این کارگاه‌ها امکانات پژوهیار در مجموعه‌سازی، سازماندهی، استناددهی و همزمان‌سازی به صورت عملی تشریح خواهد شد. علاقه مندان به ثبت‌نام در کارگاه‌های پژوهیار می‌توانند از با پر کردن فرم ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. 

فارسی