بسیاری از شیوه‌ها مانند APA، IEEE، MLA، شیکاگو(نویسنده- تاریخ)، شیکاگو(پاورقی) در فهرست شیوه‌های پژوهیار موجود است. بسیاری از مجلات علمی و پژوهشی و دانشگاه‌ها از همین شیوه‌های استاندارد در جهان استفاده می‌کنند و قانون مصوب برای ارجاع دهی را یکی از شیوه‌های بالا معرفی می‌کنند. در این بین دانشگاه‌ها و هیئت تحریریه‌های هستند که دست به بومی‌سازی شیوه‌ها با قوانین نوشتاری خود می‌کنند. برای مثال دانشگاه امیرکبیر با بهره‌گیری از شیوه‌ IEEE، شیوه بومی خود را پیشنهاد می‌کند و تفاوت‌هایی با شیوه اصلی در آن به چشم می‌خورد.

پژوهیار برای راحتی استفاده پژوهشگران، اقدام به افزودن شیوه‌های مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها کرده است. بسیاری از شیوه‌های استناددهی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، الزهراء به فهرست شیوه‌های نرم افزار پژوهیار افزوده شده اند و از این پس پژوهشگرانی که برای این مجلات مقاله می‌نویسند، می‌توانند با افزودن شیوه استنادی خود از پایگاه پژوهیار، به راحتی قواعد مربوط به دستورالعمل مجله در استناددهی را رعایت کنند.
 

در واقع با افزودن این امکان یکی از مشکلات اساسی پژوهشگران در به‌کارگیری قواعد استناددهی و همچنین تیم سردبیری نشریات در ارزیابی و ویرایش استنادی مقالات حل خواهد شد. فهرست شیوه‌های افزوده شده را در زیر ببینید:
 

به منظور اضافه کردن این شیوه‌ها کافی است، به این لینک مراجعه کنید.

به منظور پوشش دادن تمامی پژوهشگران در برنامه‌های آتی پژوهیار قرار است که شیوه‌های استناددهی تمامی مجلات علمی- پژوهشی و سپس پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها در داخل ایران به مرور به نرم‌افزار افزوده شوند. همچنین کنفرانس‌های علمی و بین‌المللی که برای پذیریش مقاله از شیوه نامه منحصر به فردی استفاده می‌کنند، می‌توانند درخواستی برای افزودن شیوه‌نامه کنفرانس داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ارتباط با پژوهیار این لینک را ببیند.

فارسی