آیتم‌های تکراری : در این قسمت تمام آیتم‌های تکراری که در کتابخانه یا مجموعه‌های مختلف وجود دارد به ترتیب و پشت سر هم نشان داده می‌شود که در صورت لزوم کاربر می‌تواند آیتم‌های تکراری ذخیره شده را از مجموعه‌ها حذف کند .

در این قسمت، نرم‌افزار تمام آیتم‌هایی که تحت یک عنوان ذخیره‌شده‌اند را نشان می‌دهد که کاربران می‌توانند در صورت مشابه بودن آن‌ها را ادغام کرده و آیتم‌های تکرار شده اضافی را حذف کنند. در صورتی که از یک عنوان تعداد زیادی منبع موجود باشد به شما پیام میدهد که منابع را با یکدیگر یکی کنید و منبع مرجع را انتخاب کنید .


 

 

بازگشت

فارسی