ویرایش کتابنامه : برای تغییر و اصلاح کتابنامه از آیکن «ویرایش کتابنامه» استفاده کنید

 

برای تغییر و اصلاح در قسمت «مرجع‌های کتابنامه» منبع خود را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی فلش کوچک سبز رنگ (که در بین دو پنجره قرار دارد) می‌توانید منبع مورد نظر را از سیاهه کتابنامه خود حذف کنید یا به همین روش منبعی را اضافه نمایید .

 

 

بازگشت

فارسی