یکی از روش‌های دریافت رمز فعال‌ساز، استفاده از تلفن همراه و ارسال پیامک به شماره سرویس پیامک 3000135700است

برای دریافت رمز فعال‌ساز نرم‌افزارهای نور از طریق پیامک ، لازم است شماره سریال برنامه و شماره دستگاه که در صفحه فعال سازی از این طریق ارائه شده است را به روش ذیل در متن پیامک (از چپ به راست) به شماره سرویس پیامک مرکز ارسال نمایید

مثال:1234567891234568#123456789123467

تذکر : درج علامت # بین شماره سریال و شماره دستگاه ضروری است

پس از ارسال پیامک ، رمز فعال‌ساز برای کاربر ارسال می‌گردد. کاربر باید این رمز را در کادر مربوطه درج نماید تا پس از کلیک روی گزینه «تأييد»، برنامه اجرا شود. لطفا هنگام وارود کردن شماره سریال و شماره دستگاه، نهایت دقت را داشته باشید؛ زیرا در صورت ارسال این ارقام به صورت اشتباه،از تعداد مجوزهای استفاده شما از برنامه کاسته خواهد شد. یاد آور می‌شود از طریق شماره سرویس پیامک فوق می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را منعکس نمایید

 

بازگشت

 

 

 

 

 

فارسی