بعد از انتخاب گزینه «فعال‌سازي از طريق تلفن گويا»، با شماره تلفن: 2936270-0251 یا 88140700-021 تماس بگیرید و شماره سریال برنامه و شماره دستگاه خویش را به‌دقت در مراحل سیستم تلفن گویا وارد نمایید، سپس تلفن گویا رمز فعال‌ساز برنامه را به شما ارائه می‌دهد. آن را به دقت یادداشت کنید و در کادر مربوطه وارد نمایید و بعد روی گزینه «تأیید» کلیک کنید. لطفا هنگام وارود کردن شماره سریال و شماره دستگاه نهایت دقت را داشته باشید زیرا در صورت ارسال این ارقام به صورت اشتباه،از تعداد مجوزهای استفاده شما از برنامه کاسته خواهد شد.

بازگشت

 

 

 

 

 

فارسی