در این ستون اطلاعات و جزئیات یک رکورد خاص که در ستون دو انتخاب شده نمایش داده می‌شود. چهار برگه در بالای این ستون وجود دارد که با کلیک روی آن‌ها به قابلیت‌های مختلفی دسترسی پیدا خواهید کرد

در برگه اطلاعات، اطلاعات مربوط به آیتم انتخاب شده نشان داده می‌شود. این اطلاعات قابل تغییر و ویرایش است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با کلیک روی برگه مرتبط، شما می‌توانید آیتم‌های مرتبط با آیتم انتخاب شده را ارتباط دهید. با کلیک روی افزودن ابتدا پنجره‌ای از مجموعه‌های ذخیره شده در کتابخانه «پژوهیار» نمایان می‌شود که می‌توانید با انتخاب آن‌ها بین منابع خود ارتباط موضوعی برقرار کنید


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگه مرتبط در ستون سوم پس از افزودن آیتم

 

بازگشت

ستون یک

ستون دو

فارسی