سطل بازیافت : در این قسمت آیتم‌هایی که از مجموعه‌ها حذف شده است قابل دسترس است و می‌توان آن‌ها را به طور کلی از «پژوهیار» حذف کرده و یا به مجموعه مورد نظر را با کلیک راست بر منبع مورد نظر بازیابی آیتم بازگرداند.و در ستون سوم نیز گزینه‌ای برای بازیابی آیتم وجود دارد .


 

توجه داشته باشید آیتم‌هایی در سطل بازیافت قابل‌دسترسی است که در زمان حذف از گزینه «پاک کردن کامل این آیتم» استفاده نشده باشد.

 

بازگشت

فارسی