بعد از نصب نرم‌افزار «پژوهیار»، برگه «پژوهیار» به صورت خودکار به برگه‌های واژه‌پرداز ورد افزوده می‌شود. این برگه با نام Pajoohyar در نوار ابزار واژه‌پرداز ورد مانند شکل زیر ایجاد می‌شود که به کمک آن می‌توان از منابع موجود در کتابخانه «پژوهیار» هنگام نوشتن مقاله استفاده کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از کلیک بر روی برگه Pajoohyar، ابزار رابط بین واژه‌پرداز ورد با نرم‌افزار «پژوهیار» باز می‌شود. با استفاده از این نوار ابزار، استناددهی و ایجاد کتابنامه در هنگام کار با Pajoohyar به راحتی امکان‌پذیر است و می‌توان منابع موجود در کتابخانه ایجاد شده در نرم‌افزار «پژوهیار» را فراخوانی نمود و برای درج استناد از آن‌ها بهره برد

نکته :برای اینکه در هنگام استنادهای درون‌متن و برون‌متن اعداد به صورت فارسی نمایش داده شود.بهتر است در قسمت option words رفته و در قسمت language گزینه context را انتخاب نمایید.از این پس اعداد و نمایش محتوای اطلاعات شما به صورت صحیح خواهد شد.

                               

بازگشت

فارسی