آشنایی با نرم‌افزار پژوهیار

قاب پژوهیار

بعد از نصب نرم افزار، با کلیک روی آیکن «پژوهیار»  نرم افزار اجرا می‌شود. این قاب شامل سه ستون اطلاعاتی است. با انتخاب مرز بین ستونها توسط نشانگر موس و حرکت دادن آنها می‌توانید اندازه هر یک از بخش‌ها را به دلخواه تغییر دهید. هر ستون اطلاعاتی امکان تغییر سایز دارند.

 

ستون یک

 در ستون یک، کتابخانه و دسته بندی الفبایی مجموعه های ایجاد شده وجود دارد. همچنین برچسب‌هایی که به هر آیتم اختصاص داده‌ شده، در این قسمت قابل مشاهده است. در این قسمت می‌توانید آیتم‌ها را بر اساس برچسب‌ها جستجو نمایید.

ستون دو

 در این ستون، اطلاعاتِ مربوط به مجموعه‌ها و آیتم‌های موجود در آن‌ها نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر مجموعه یا زیرمجموعه ایجاد شده در ستون یک، رکوردهای موجود در آن قسمت در این ستون یا در ستون میانی نمایان می‌شود.

با کلیک روی  آیکنمی‌توانید اطلاعات قابل نمایش از قبیل نوع، سال نشر، ناشر، زبان و ... مربوط به هر آیتم را اضافه یا کم کنید.

 

ستون سه

در این ستون اطلاعات و جزئیات یک رکورد خاصِ انتخاب شده، شده نمایش داده می‌شود. چهار برگه در بالای این ستون وجود دارد که با کلیک روی آنها به قابلیت‌های مختلفی دسترسی پیدا خواهید کرد .در برگه اطلاعات،  داده‌های آیتم انتخاب شده نشان داده می‌شود که این اطلاعات  قابل تغییر و ویرایش هستند.

 

در برگه یادداشت‌ها، می‌توان به آیتم انتخاب شده یادداشت اضافه کرد.

در برگه برچسب‌ها، می‌توانید به آیتم انتخاب شده برچسب اضافه کنید. برچسب‌هایی که به صورت دستی وارد شده به رنگ آبی و آنهایی که به صورت برخط و خودکار توسط پایگاه‌ها ثبت شده است به رنگ نارنجی ذخیره می‌شود.

 

 

با کلیک روی برگه مرتبط، می‌توانید آیتم‌های مرتبط با آیتمِ انتخاب شده را ارتباط دهید. با کلیک روی افزودن ابتدا پنجره‌ای از مجموعه‌های ذخیره شده در کتابخانه »پژوهیار« نمایان می‌شود که م‌یتوانید با انتخاب آن‌ها بین منابع خود ارتباط موضوعی برقرار کنید.

(تصویر شماره 7)

 

نوارابزار

درنوار ابزار، آیکن‌هایی وجود دارد که شامل مجموعه جدید، آیتم جدید، کارها، جستجوی سریع، همزمان‌سازی و مرورگرها هست که به ترتیب درمورد هرکدام جداگانه توضیح خواهیم داد.

 

مجموعه جدید

با کلیک بر این قسمت، امکان ایجاد مجموعه جدید در نرم افزار است و در پنجره بعدی  (تصویر شماره 10)  که باز می‌شود که می‌توان نام مجموعه را انتخاب کرد.

آیتم جدید

با کلیک بر این بخش پنجره‌ای باز می‌شود که می‌توان آیتم مورد نظر را از قبیل کتاب، مقاله، پایان‌نامه و غیره انتخاب کرد.

 

 

جستجوی سریع

برای پیدا کردن منبع مورد نظر در مجموعه‌های کتابخانه پژوهیارِخود می‌توان از جستجوی سریع استفاده کرد. این جستجو شامل سه نوع فیلتر برای بازیابی منبع مطابق تصویر است .  چنان‌چه هر مجموعه از این ستون انتخاب شود، جستجوی سریع بر روی مجموعه انتخاب شده اعمال می‌شود.

(تصویر شماره 9)

همزمان‌سازی

همزمان‌سازی به کاربر این امکان را ‌می‌دهد که با «ابرپژوهیار» در سیستم‌های مختلف به آخرین تغییرات خود دسترسی داشته باشد. با کلیک بر آیکن همزمان‌سازی این فرایند انجام می‌شود.

افزونه‌ مرورگرها

از طریق کلیک بر روی هر مرورگر می‌توان به سایت پژوهیار وصل شد و هر مرورگر را نصب کرد. اطلاعات بیشتر درمورد نصب هر مرورگر در راهنمای رابط مرورگرها را مشاهده کنید.