استناددهی

یکی از قابلیت‌های بسیار مهم این نرم‌افزار استناددهی است. در نوشتن مقاله‌ها‌ی علمی برای بالا بردن اعتبار مقاله، استناد‌ از اهمیت زیادی برخوردار است. اﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ‌ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺛﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اعتبار بخشی ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ می‌شود و ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕر، فهرست منابع‌ مورد استناد که در پایان متن پدیدار می‌شود، رﺍﻫﻜﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺪﺍﻳت ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸمه‌ی ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ‌ﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﻱ ارائه‌ شده ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ.

پس از مجموعه‌سازی و سازمان‌دهی، می‌توان از طریق نرم‌افزار به هر یک از منابع موجود در کتابخانه استناد کرد. علاوه بر این امکان انتخاب شیوه استناددهی ونکوور، شیکاگو و ای پی ای و شیوه‌نامه‌های مجلات علمی و پژوهشی و شیوه‌های پایان‌نامه نویسی در دانشگاه‌ها و ... وجود دارد. با نوشتن مقاله از طریق واژه‌ پرداز ورد می‌توان با مشخص کردن هر کدام از شیوه‌ها (تصویر زیر) به استناد درون متنی و برون‌متنی پرداخت

استناد درون متنی: در این نوع از استناد مشخصات کوتاهی از مآخذ در داخل کمانک در متن ارائه می‌شود. که این مشخصات کوتاه می‌تواند عدد و یا ذکر نویسنده و تاریخ منبع باشد.

استناد برون متنی: در این نوع استناد، سند مورد ارجاع در جایی خارج از متن، اعم از پایین صفحه، پایان فصل، یا انتهای متن درج می‌شود و در متن تنها نشانه‌ و نمادی، سند مورد نظر را مشخص می‌کند، که معمولاً عدد است یا بر اساس نظام الفبایی ذکر می‌شود.