رابط‌های پژوهیار

نحوه نصب رابط مرورگر اپرا

چنان‌چه پژوهش‌های خود را از طریق مرورگر اپرا انجام می‌دهید، رابط اپرا امکان ذخیره نتایج حاصل از پژوهش‌های شما را در قالب مترجم‌های شناخته‌شده در «پژوهیار» فراهم می‌کند. طریقه دسترسی کاربر به صورت تصویر زیر فراهم شده است.

به عبارت دیگر، رابط اپرا یک توسعه (extension )از مرورگر اپرا است که امکان برقراری ارتباط بین نسخه »پژوهیار 2 »و مرورگر اپرا را فراهم می‌کند. برای نصب این مرورگر، با کلیک برآیکن مرورگر اپرا درنرم‌افزار،  به صفحه مربوط به نصب رابط مرورگر اپرا وصل خواهید شد.

از قابلیت‌های دیگر مرورگر اپرا می‌توان گفت: چنانچه کاربر نسخه »پژوهیار 2 »را بر روی سیستم خود نصب نکرده باشد، می‌تواند نتایج حاصل از پژوهش‌های خود را در ابر پژوهیار ذخیره کند.

نحوه نصب رابط مرورگر گوگل کروم

چنان‌چه پژوهش‌های خود را از طریق مرورگر کروم انجام می‌دهید، رابط کروم امکان ذخیره نتایج حاصل از تحقیقات شما را در قالب مترجم‌های شناخته‌شده در «پژوهیار« فراهم می‌کند. طریقه دسترسی کاربر به رابط کروم خود، در نوار ابزار نسخه «پژوهیار2»، به صورت تصویر زیر فراهم شده است. رابط کروم یک توسعه (extension )از مرورگر کروم است که امکان برقراری ارتباط بین نسخه «پژوهیار 2» و مرورگر کروم را فراهم می‌کند. برای نصب این مرورگر، با کلیک برآیکن مرورگرگوگل کروم درنرم‌افزار،  به صفحه مربوط به نصب رابط مرورگر کروم وصل خواهید شد.

از قابلیت‌های دیگر مرورگرگوگل کروم می‌توان گفت: چنان‌چه کاربر نسخه «پژوهیار 2 »را بر روی سیستم خود نصب نکرده باشد، می‌تواند نتایج حاصل از پژوهش‌های خود را در ابر پژوهیار ذخیره کند.

نحوه نصب رابط مرورگر فایرفاکس

چنان‌چه پژوهش‌های خود را از طریق مرورگر فایرفاکس انجام می‌دهید، رابط فایرفاکس امکان ذخیره نتایج حاصل از تحقیقات شما را در قالب مترجم‌های شناخته‌شده در «پژوهیار« فراهم می‌کند. طریقه دسترسی کاربر به رابط فایرفاکس خود، در نوار ابزار نسخه «پژوهیار2»، به صورت تصویر زیر فراهم شده است. رابط فایرفاکس یک توسعه (extension )از مرورگر فایرفاکس است که امکان برقراری ارتباط بین نسخه «پژوهیار 2» و مرورگر فایرفاکس را فراهم می‌کند. برای نصب این مرورگر، با کلیک برآیکن مرورگرفایرفاکس درنرم‌افزار،  به صفحه مربوط به نصب