تنظیمات قبل از نصب

قبل از شروع نصب تمام برنامه‌های در حال اجرا را ببندید. این کار به برنامه نصب اجازه می‌دهد که فایل‌های لازم را بدون نیار به راه اندازی دوباره رایانه شما به‌روز کند.