دریافت و شروع نصب «پژوهیار»

فایل نصب «پژوهیار» از طریق دیسک فشرده یا نورشاپ قابل دسترسی است.  نرم‌افزار به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی قابل نصب است، در ادامه برای نصب ملزم به انتخاب "موافقتنامه را پذیرفتم" هستید.

 

 

مراحل ثبت و فعالسازی «پژوهیار»

 

 

بازگشت