انتخاب نوع فعال‌سازی

بعد از نصب هر یک از نرم‌افزارهای نور، برای فعال‌سازیِ آن، پنجره فعال‌سازی نرم‌افزار پیش روی شما قرار می‌گیرد. در این صفحه اگر از طریق رایانه خود به اینترنت دسترسی دارید و می‌خواهید برنامه را از طریق اینترنت فعال کنید، گزینه اوّل را انتخاب نمایید و اگر به اینترنت دسترسی ندارید و می‌خواهید به کمک یکی از روش‌های: پیامک ، تلفن گویا و یا پست الکترونیکی برنامه فعال را کنید،‌ گزینه دوم را انتخاب نمایید

گفتنی است که روش پیشنهادی ما جهت فعال‌سازی نرم‌افزار، روش اینترنتی است. ضمن این‌که در این روش، استفاده از نرم‌افزار به صورت آزمایشی و بدون نیاز به شماره سریال نرم‌افزار، برای شما فراهم می‌باشد

نمایش پنجره دسترسی یا عدم دسترسی به اینترنت