ورود منابع و مآخذ به صورت دستی (تایپ اطلاعات)

ورود منابع و مآخذ به صورت دستی (تایپ اطلاعات) : با زدن دکمه / «آیتم جدید» در نوار ابزار «پژوهیار» و انتخاب نوع منبع مناسب برای آیتم، می‌توان آیتم‌ها را به صورت دستی اضافه کرد. با انتخاب نوع آیتم، فیلدهای فراداده متناسب در ستون سمت چپ ظاهر می‌شوند. مثلاً اگر نوع آیتم، «برنامه تلویزیونی» یا «فیلم» انتخاب شود، فیلدهایی مثل کارگردان، ژانر، شماره اپیزود، شبکه، زمان اجرا و ... ایجاد می‌شوند. علاوه بر انعطاف‌پذیری که افزودن آیتم مورد نیاز و ورود اطلاعات آن به صورت دستی ایجاد می‌کند، استفاده از آن برای واردکردن منبع‌های اصلی مهم خواهد بود .