ذخیره به روش راست کلیک بر نتایج جستجوی پایگاه‌ها

ذخیره به صورت روش راست کلیک بر نتایج جستجوی پایگاه‌ها : در صفحات پایگاه‌های اطلاعاتی وقتی که کلیک راست کنید، گزینه‌ای به نام «پژوهیار» وجود دارد که می‌توان از این طریق نیز نتایج را در کتابخانه «پژوهیار» ذخیره نمود؛ و در این گزینه اگر بر یک یا چند نتیجه جستجو کلیک راست نمایید گزینه‌های: ساخت آیتم جدید از این صفحه، ذخیره پیوند به صورت یک آیتم «پژوهیار» مشاهده می‌شود، که همانند تصویر زیر قابل ذخیره است .

از این روش عکس و هر اطلاعاتی را می‌توان بر روی وب ذخیره نمود.