آیتم‌های تکراری

آیتم‌های تکراری : در این قسمت تمام آیتم‌های تکراری که در کتابخانه یا مجموعه‌های مختلف وجود دارد به ترتیب و پشت سر هم نشان داده می‌شود که در صورت لزوم کاربر می‌تواند آیتم‌های تکراری ذخیره شده را از مجموعه‌ها حذف کند.

در این قسمت، نرم‌افزار تمام آیتم‌هایی که تحت یک عنوان ذخیره‌شده‌اند را نشان می‌دهد که کاربران می‌توانند در صورت مشابه بودن آن‌ها را ادغام کرده و آیتم‌های تکرار شده اضافی را حذف کنند. در صورتی که از یک عنوان تعداد زیادی منبع موجود باشد به شما پیام می‌دهد که منابع را با یکدیگر یکی کنید و منبع مرجع را انتخاب کنید .


 

 

بازگشت