سطل بازیافت

سطل بازیافت : در این قسمت آیتم‌هایی که از مجموعه‌ها حذف شده است قابل دسترس است و می‌توان آن‌ها را به طور کلی از «پژوهیار» حذف کرد. برای بازگرداندن آیتم، دو راه وجود دارد یا از طریق کلیک راست و یا در ستون سوم سمت چپ نرم‌افزار پژوهیار گزینه بازیابی آیتم را انتخاب کنید


 

توجه داشته باشید آیتم‌هایی در سطل بازیافت قابل‌دسترسی است که در زمان حذف از گزینه «پاک کردن کامل این آیتم» استفاده نشده باشد.

 

بازگشت