افزودن آیتم‌ها با شناسه

افزودن آیتم‌ها با شناسه : «پژوهیار»می‌تواند با دریافت شابک یا DOI (شناسه منابع دیجیتال) به طور خودکار همه اطلاعات کتاب‌شناختی آیتم مورد نظر را به کتابخانه اضافه کند. اینکار با زدن دکمه «افزودن آیتم با شناسه» در نوار ابزار «پژوهیار» و وارد کردن شابک یا شناسه دیگر انجام می‌شود. توجه داشته باشید که شابک را بدون خط فاصله در این قسمت جستجو نمایید. پس از اینکه فرایند جستجو به اتمام رسید منبع مورد نظر در کتابخانه شما اضافه می‌گردد.