درج منابع ذخیره شده

فایل مورد نظر با قالب RIS یا «پژوهیار» RDF را انتخاب کنید. نرم‌افزار «پژوهیار» را باز کنید. روی کارها در نوار ابزار کلیک کنید و گزینه درون‌برد را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز شود. در پنجره جدید مکان فایل مورد نظر را مشخص کنید، سپس با انتخاب گزینه Open، منابع انتخابی به کتابخانه «پژوهیار» اضافه می‌شود. این منابع در ستون سمت چپ قاب «پژوهیار» در پوشه‌ای جداگانه نمایش داده می‌شود.