بازیابی نسخه پشتیبان

بازیابی نسخه پشتیبان : برای بازیابی نسخه پشتیبان کافی است مطابق تصویر گزینه (بازیابی نسخه پشتیبان) را انتخاب کرده. قابل توجه است اطلاعات بازیابی شده جایگزین نسخه موجود می‌شود .

 

 

در پنجره تنظیمات قسمت کارها ،نمایش محل ذخیره اطلاعات :کلیه اطلاعات موجود در فولدر pajooh را مطابق تصویر کپی کرده و این فولدر شامل همه کتابخانه و «پژوهیار» فعلی شما است. که می‌توان با این عملیات پژوهیاری با تمام اطلاعات در سیستم دیگر ایجاد نمود.


بازگشت