انتخاب روش‌های فعال‌سازی ( غیر از اینترنت)

در صورت عدم دسترسی به اینترنت از طریق رایانه خود، و انتخاب گزینه «از طريق رايانه خود به اينترنت دسترسي ندارم»، صفحه بالا ظاهر می‌شود. پس از آن‌که شماره سریال برنامه را که همراه لوح فشرده ارائه شده، در کادر مربوطه وارد نمودید، به یکی از سه روش: پیامک، تلفن گویا و پست الکترونیکی می‌توانید این نرم‌افزار را فعال نمایید. با انتخاب هر یک روش‌های یادشده، به صفحات مربوطه منتقل خواهید شد.

نمایش انتخاب نوع فعالسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

SMS

تلفن گویا

E-Mail