فعال‌‌سازی از طریق پست الکترونیکی

جهت دریافت رمز فعال‌ساز با استفاده از این روش، شماره سریال برنامه و شماره دستگاه خود را به همراه مشخصات خویش (نام،‌ نام خانوادگی، محل سکونت و تلفن تماس)، از طریق همین دستگاه و یا دستگاهی که از طریق آن به اینترنت دسترسی داشته و امکان ارسال ایمیل دارد به پست الکترونیکی امور کاربران support@noorsoft.org ارسال نمایید. آن گاه رمز فعال‌ساز برنامه از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد رمز فعال‌ساز ارسال شده را در کادر مربوطه وارد نموده ودکمه تایید را بفشارید.

تذکر : در صورتی که از چند نرم‌افزارِ مرکز استفاده می‌کنید می‌توانید جهت فعال‌سازی آن‌ها شماره سریالهای آن‌ها و شماره دستگاه خود را به همراه مشخصات درخواستی، طی یک ایمیل به مرکز ارسال نمایید در ضمن، با استفاده از این روش می‌توانید نظرات و پیشنهادات خود را نیز در خصوص فعالیت‌ها و نرم‌افزارهای نور به پست الکترونیکی امور کاربران بفرستید

بازگشت